Typ

Värpras

Könsvisande

Nej

Vuxenvikt

Höna ca 1,5 kg / tupp ca 2,5 kg

Äggfärg

Gröna

Antal ägg

Ca 250 / år

Äggvikt

50-60 g

Förklaring till inforutorna

Då många av kulturraserna under en längre tid avlats utan några uttalade avelsmål från någon kontrollerande instans har flera av de ursprungliga egenskaperna, till exempel äggvikt eller tillväxttakt, blivit sämre.

Föreningen har sedan starten 2012 utvärderat olika linjer och i stambok tagit upp de som betraktas som tillräckligt produktiva, men i många fall behöver man vara noga med selekteringen bland avelsdjuren för att de ska komma tillbaka dit de var en gång i tiden.

Siffrorna ovan stämmer därför inte helt för alla linjer inom varje ras, utan kan betraktas som avelsmål att sträva emot i förekommande fall. Kontakta koordinatorn om du har frågor kring specifika avelsmål inom den ras du intresserar dig för.

Silverudds blå skapades på 1980-talet av Martin Silverudd. För att skapa rasen använde han sig av en småvuxen produktiv New Hampshire och en småvuxen produktiv Rhode Island Red. Han måste ha använt minst två raser till. Ättlingar till de Cream Legbar han importerade på sent 50-tal, ingick i rasen för att få med genen för blå skalfärg. Den genen gav tillsammans med generna för brunt skal som NH och RIR förde med, SB-ägget dess karaktäristiska gröna färg.

Det finns inget noterat mer kring ursprunget, men av Martin Silverudds kvarlämnade anteckningar framgår att han höll Australorps på sin gård. Det troliga är att just Australorps var rasen som gav Silverudds Blå dess karaktäristiska blå färgteckning i fjäderdräkten.

SB hette vid Martin Silverudds hastiga bortgång Svensk grönäggsvärpare, vilket får betraktas som ett arbetsnamn. Den har felaktigt kallats Isbar, som är namnet på en ras MS skapade innan SB. Namnet är satt som en hyllning till rasens skapare och anspelar på genen för blått i fjäderdräkt och genen för blå skalfärg. Rasen var med största säkerhet inte helt klar vid Martin Silverudds hastiga bortgång 1986. När den sedan spridits i stort antal har den genetiska driften gjort att variationen i storlek, kroppsform, skalfärg, mm är relativt stor.

SB kännetecknas av att den har svart som grundfärg. Det svarta bleks på en del SB av genen för blått, som i enkel uppsättning ger ett blått djur och i dubbel uppsättning ger ett spättat djur. Fjäderdräkten är svart, blå och spättad, där framför allt tupparna kan ha inslag av guld eller silver i hals och på sadelfjädrar. Silverudds blå är till sättet en aktiv och livlig ras.

SGROIsbar_bla_tTupp_n
Länk till förklaring till namnet Silverudds blå.