Raser

Nedan är en förteckning över alla raser vi har i stambok eller som vi jobbar med i projekt.
Längst ner på sidan finner du allmän information om våra raser.
***
Silveruddsstämpeln som syns för vissa raser i listan indikerar att det är en ras som utvecklades av Martin Silverudd. Föreningen grundades från början i syfte att bevara raserna han skapade.

Raser i Kulturhönsföreningen

Australorp
Chocolin
Cream Legbar
Delaware
Eksjöhöna
Fiftyfive Flowery Guld
Fiftyfive Flowery Silver
Gammelsvensk Vit Leghorn
Gjordsbolhönan
Goldbar
Isbar
New Hampshire
Norsk Jaerhöna
Pekinganka
Plymouth Rock
Queen Silva Guld
Queen Silvia Silver
Rhode Island Red
Silverudds Blå
Skånsk Blommehöna
Smålandshöna
Welsumer

Allmänt om raserna

Om rasbeskrivningarna
Martin Silverudd utvecklade nya värp- och kombinationsraser. Dessa, liksom de andra bruksraserna vi jobbar med, värper bra eller mycket bra och kombinationsraserna har oftast god tillväxttakt. Genom avel verkar vi för att om möjligt höja produktionen, så som äggantal, skalkvalité, bra skalfärg, bra tillväxt och ett rastypiskt utseende. Vi har inte haft någon tillförlitlig statistik angående värpning och tillväxt så ett arbete pågår och siffror uppdateras i den takt vi får in uppgifter från våra uppfödare. Dessa kan ändras över tid och vår målsättning är att presentera uppgifter som ligger så nära verkligheten för rasen som möjligt. Martin Silverudd beskrev ibland fjäderdräkt, form, äggfärg, äggform och äggstorlek på sina raser. Däremot sällan benfärg, näbbfärg, kamform, mm. Därför pågår ett arbete tillsammans med erfarna uppfödare av dessa raser för att kunna presentera tydligare utseendemässiga beskrivningar.
Alla rasbeskrivningar kommer att få en översyn det närmaste året. detta för att tydliggöra avelsmål, utseendebeskrivning, mm.

Enkelkam och ben utan befjädring
När det gäller kamform vet vi att Martin Silverudd endast använde raser med enkelkam, varför något annat inte kan accepteras som rasrent. Detsamma gäller benbefjädring. Detta förekommer inte på någon av de raser som Silverudd använde eller på någon av våra stambokförda raser. Djur med dessa tydliga avvikelser och de som kan ha varit deras föräldrar tas ur avel.

Bilder
Angående färgerna i fjäderdräkten och i kycklingarnas dun, kan det finnas goda skäl att vi noga följer det Martin Silverudd själv angivit och som dokumenterats i bildform när det gäller hans raser. Dessutom att vi för kända raser som sedan länge dokumenterats, använder oss av den kunskap som finns. Därför skall vi till Rasbeskrivningarna lägga till ett antal bilder på rastypiska djur. Vuxna, ungdjur, kycklingar och dessutom bilder på rastypiska ägg. Detta för att du som uppfödare lättare skall veta vad du skall sträva efter. Det florerar idag en massa bilder på Internet men de vi väljer ut här, skall vi försöka vara extra noga med. Bildbanken kommer successivt att kompletteras, så att hela variationen i äggfärg över ett år (gäller brun- och grönvärpare) och fjäderdräkt och form utslaget på flera års tillväxt på tuppar, dokumenteras.