Kulturhönsboken

Under 2022 utkom Kulturhönsboken av Ingemar Dreborg. Det är en bok utgiven av Svenska Kulturhönsföreningen som alla medlemmar fått hemskickad och alla nya medlemmar får som välkomstgåva.
Kulturhönsboken har diskuterats länge i föreningen och fyller behovet av viss gemensam kunskap i föreningen.

I boken hittar du det hittills insamlade materialet kring Martin Silverudd t.ex. Martin var en Småländsk pastor och hönsgenetiker som under 1900-talet skrev ett antal artiklar kring hönsavel, mm. Han skapade också ett antal nya Svenska värpraser. Det gäller Fiftyfive Flowery silver och guld, Smålandshönan, Queen Silvia silver, guld och QS guld och silver i blått, Isbar och Silverudds blå. Detta är första gången som vårat Silveruddsarkiv med Martins texter och en del handskrivna noteringar öppnas för en bred publik i tryck.
I Kulturhönsboken finns alla de raser som föreningen arbetade med vid tryck beskrivna. En del raser är i vilande i dagsläget, men alla har en egen sida med kortfattad information och är beskrivna i bild.
I Kulturhönsboken finns det dessutom kapitel som handlar om olika aspekter av aveln, liksom en del grundläggande genetik.
Du kan även hitta information om Stamboken som är vår levande genbank av Kulturraser och hur den fungerar.
Ett kapitel handlar om det nätverk vi bygger av ägg- och köttproducenter, där ett samarbete idag är upprättat med Exceptionell råvara.
Första kapitlet i boken handlar om vår förenings historia. Vi är endast tio år som förening, men vi kan härleda föreningen tillbaka till 1986 då Genetiska Fjäderfäförbundet bildades, vilket du kan följa liksom läsa om hur föreningen idag fungerar och några ord om våra första tio år och personer som har betytt mycket för föreningen men även betytt mycket för att vi har kunnat hitta rester av Gammelsvensk Vit Leghorn, Silverudds egna raser och föreningens egna ras Eksjöhönan t.ex.
Om du blir medlem idag kommer boken hem till dig inom några veckor.
Välkommen!