Styrelsen

För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer

För allmän information om föreningen kontakta Maria Lundgren:
info@kulturhons.se eller på telefon 073-096 66 90

Styrelsen 2023
Ordförande
Redaktör / Samordnare Stambok
Ingemar Dreborg
Mail
Sekreterare

Mail
Kassör
Medlemsansvarig / Hemsideansvarig
Andreas Larsson
073-528 90 60
Mail
Vice ordförande
IT-ansvarig / Ansvarig utgivare
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail
Ledamot
Ansvarig för Facebooksidan & Instagram
Elin Kristiansson
076-793 62 23
Mail
Ledamot
Yvonne Davidsson
072-226 95 33
Mail
Ledamot

Mail