Styrelsen

För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer

För allmän information om föreningen kontakta Maria Lundgren:
info@kulturhons.se eller på telefon 073-096 66 90

Styrelsen 2022
Ordförande/Redaktör
Ingemar Dreborg
Mail
Sekreterare
Sofia Johansson
076-338 18 32
Mail
Kassör
Stefan Krassman
070-515 59 77
Mail
Ledamot/IT-ansvarig
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail
Ledamot/Informationsansvarig
Lisa Lidbäck
070-370 71 34
Mail
Ledamot/Hemsida
Therese Dahlgren
Mail
Ledamot/Hemsida
Emelia Dernsjö
Mail
Suppleant
Sara Hägerås
Suppleant
Anna Carlsson
070-395 11 12
Mail