Styrelsen

För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer

För allmän information om föreningen kontakta Maria Lundgren:
info@kulturhons.se eller på telefon 073-096 66 90

Styrelsen 2024
Ordförande
IT-ansvarig / Samordnare Stambok / Medlemsansvarig
Andreas Larsson
Mail
Sekreterare
Redaktör
Ida Olsson
Mail
Kassör
Simon Wiklander
Mail
Ledamot
Hemsideansvarig
Eric Söderlund
Mail
Ledamot
Ansvarig för Facebooksidan & Instagram
Emelie Andersson
Mail
Ledamot
Mark Geuze
Mail