Ansök till Stambok

 • Ansökan till Stambok hittar du här
 • Kontaktuppgifter finns under koordinatorer.
 • Aktuella filer och dokument hittar du HÄR

Vi har i möjligaste mån försökt att minimera pappersarbete och regelverk. Vi tror att våra uppfödare besitter en stor portion sunt förnuft och är ansvarsfulla individer.

Vi för register över varje ras och en koordinator är utsedd att hantera detta för just sin ras. Det betyder att du får göra en ansökan för varje ras till respektive koordinator. Kontaktuppgifter hittar du under Koordinatorer.

Vi ser inget hinder i att du håller flera raser. Det möjliggör ju en större spridning av dom raser som vi arbetar med. Detta medför dock ett extra ansvar för att säkerställa att enbart rasrena djur går vidare i avel.

Vi uppmuntrar till spridning av raserna genom avelsägg. Den främsta anledningen är att underlätta spridandet. Avelsägg är att föredra med tanke på smittskyddet. Med detta följer också ett ansvar för köparen av avelsäggen som skall starta upp en ny stamboksbesättning, att man ur det kläckta materialet enbart använder rastypiska djur i avel. På flera raser kan man redan på dunet på de daggamla kycklingarna avgöra ifall det finns genetiska avvikelser man sedan inte skall avla på. Var därför extra uppmärksam på bilder vi kommer lägga upp framöver, för att illustrera vad du bör titta på i detta avseende.

Råd angående avelsarbete

Använd endast rastypiska djur i avel. Ta hänsyn till speciella avelsmål för din ras. Vi vill att de stamboksanslutna besättningarna genom avel verkar för en bibehållen eller förbättrad äggläggning. Det innebär bl.a. att vi för de flesta av våra raser avråder till att använda ruvhöns i avel.

Medicinering bör undvikas och om du trots detta medicinerar något djur ser vi helst att du tar det ur vidare avel. Detta för att kunna bibehålla och förbättra sunda friska stammar av de djur vi jobbar med. Ibland kan en grupp höns utsättas för smitta hur försiktiga vi än är. Om då någon eller några vuxna djur eller kycklingar skulle bli så illa sjuka att de dör eller får avlivas, betyder det att de som överlever är starka och för bra anlag med motståndskraft vidare.

Regler för den som vill ansluta sig till stambok

 • Du är betalande medlem i Svenska Kulturhönsföreningen
 • Du skall bara plocka avelsägg från djur du med säkerhet kan säga är renrasiga.
 • Du skall iaktta alla försiktighetsåtgärder för att ägg från renrasig höna inte kan ha befruktats av tupp av annan ras.
 • Du bör så långt det är möjligt verka för de specifika avelsmålen för din ras.
 • Du får gärna verka för att rasen sprids. Detta kan du göra genom att sälja avelsägg eller kläcka till försäljning. Uppmana till stambokföring.
 • Använd gärna resistensavel. Ta djur som medicinerats ur vidare avel. Detta för att garantera friska stammar.

Råd för att säkerställa rasrenhet

 • Om du skall plocka avelsägg bör din rasrena grupp ha gått separerad i minst tre veckor.
 • Händer en olycka och en annan tupp kan ha parat sig med hönorna, bör man likaså göra uppehåll fyra veckor innan man plockar avelsägg igen.
 • Märk dina nyplockade ägg direkt, så att du vet vilken ras det kommer ifrån.
 • Håller du flera raser kan det vara en fördel om du använder s.k. putsnät, brädor eller skivor som avgränsare nertill mellan de olika avdelningarna.
 • Du kan hålla en flock blandade hönor om den ras som tuppen tillhör, har kraftigt avvikande skalfärg. Har du en Silverudds blå-tupp och en flock med brun/vit-värpande hönor samt några Silverudds blå-hönor i samma flock, t.ex., kan du med säkerhet veta att de gröna äggen är renrasiga.

Ansluta sig till Stamboken

Att gå med i stambok är lätt. Det är inget onödigt krångel.
Ansökan till stamboken ska skickas till koordinatorn för respektive ras. Gärna som PDF per mejl. I den är det bra om du så noggrant det går beskriver härkomsten på dina djur. Du skickar också in bilder där man kan se varje individ tydligt. Bekräftelse på att dina djur upptas i stamboken kommer sedan som mejlsvar och ditt namn, om du godkänt publicering, kommer upp i listan över stambokförda besättningar.

Får du inte mejlsvar av den du söker? Använd då telefonen. Våra koordinatorer är ideellt arbetande vanliga människor med jobb och familj. En del läser sällan mejlen. För dig som finns på Facebook, kan det ibland vara lättare att söka kontakt den vägen. Får du inte kontakt så vänd dig till vår ordförande på ordforande@kulturhons.se

Vi som sedan hanterar stamboksansökningarna kommer att ha lättare att lägga det pussel det ibland kommer att innebära för att säkerställa inte bara dina djurs härstamning, utan även andras, om du är noggrann med vart och av vem du har köpt djur och vilket årtal detta var. Den du köpt av kan ju visa sig ha tagit in icke rasrena djur ett visst årtal, men haft rasrent med god härstamning innan. Det blir ju då betydelsefullt att veta vilket år du köpt. Dessa utredningar kommer för all del att gå fort och enkelt för de flesta.

Vi vill också att du med ansökan bifogar foton på varje djur. Gärna digitalt, men annars i papper. Detta för att koordinatorn skall få en bra bild av dina djur, men också av hur djuren i hela populationen ser ut.

Längst ner på ansökan får du dessutom kryssa i om du vill att vi publicerar ditt namn och din adress offentligt eller inte i ett uppfödarregister. Vi ser en möjlighet att människor som söker Kulturhöns lätt ska få kontakt med närmsta uppfödare. Därför denna fråga. Vi respekterar självklart ifall du av något skäl inte vill stå med på listan, som vi kommer att publicera i Kulturhönsbladet och här på www.kulturhons.se

Intyg på det djur, eller de ägg du säljer

När du har fått din besättning stambokförd, kommer du kanske att sälja avelsägg, kycklingar, ungdjur eller vuxna höns och tuppar. Då har vi tagit fram ett Stamboksintyg som du kan använda som äkthetsbevis. Vi tror att det är relativt enkelt att hantera. Vilken ras det handlar om är det viktiga. Uppgifterna på detta kan köparen sedan använda när den skickar in ansökan om inträde i Stamboken. Stamboksintyget får du från koordinatorn för dina raser om du frågar. Om du köper stambokförda djur eller ägg innebär det inte per automatik att dina egna djur blir stambokförda. Stamboksgodkännande är personligt och du behöver registrera dina djur själv. Se ovan.

Dokumentation

Det följer inget merarbete med papper om man stambokför. Ibland ber vi de stamboksanslutna besättningar som så vill, att medverka i dokumentation av sin besättning. Det kan röra sig om en fråga om vad djuren väger, hur mycket de värper under en begränsad tid eller liknande. Detta är helt frivilliga uppgifter, Men mycket värdefull information som de som vill bidrar med. Den informationen ligger sedan till grund för uppgifter om vikter, äggvikter, värpning, mm som finns angivet under flera raser.