Stamboken

Ansök till Stambok
  • Ansökan till Stambok hittar du här
  • Information om hur man ansluter sig till stambok finns här
  • Kontaktuppgifter finns under koordinatorer, samt på varje hönsras egen sida
Om Stamböcker och avelsarbete.

Vi har i möjligaste mån försökt att minimera pappersarbete och regelverk. Vi förutsätter att våra uppfödare skiljer av sina avelsdjur när avelsägg plockas, om de har flera raser. Vi ber ibland om uppgifter på vikter, värpning, och annat, men ser detta som frivilligt.

Vi är naturligtvis tacksamma ifall uppfödare vill räkna ägg en period från sin avelsgrupp eller väga sina djur under uppväxten och rapporterar detta. Ju fler uppfödare som rapporterar in uppgifter, ju bättre överblick får vi och kan redovisa mer korrekta siffror på hemsidan. Vi för register över varje stambokförd ras och en Koordinator är utsedd att hantera detta. Det betyder att du behöver skicka in en ansökan för varje ras, till respektive Koordinator. Vi ser inget hinder i att du håller flera raser. Det möjliggör en större spridning av de raser som vi arbetar med. Detta medför dock ett extra ansvar för att säkerställa att enbart rasrena djur går vidare i avel. När avelsägg samlas innebär det också att raserna hålls åtskilda så att ingen risk för tjuvparning finns. Det får inte finnas varken hönor eller tupp av annan ras som kan få kontakt med din avelsgrupp. Vi uppmuntrar till spridning av raserna genom att man säljer avelsägg. Den främsta anledningen är att underlätta spridandet. Avelsägg är att föredra, framför livdjur, med tanke på smittskyddet. Med detta följer också ett ansvar för köparen av avelsäggen som skall starta upp en ny stamboksbesättning, att man ur det kläckta materialet enbart använde rastypiska djur i avel. Undvik att kläcka raser tillsammans eller blanda kycklingar som kan likna varandra som daggamla eller vuxna. Sker detta eller andra misstag – sälj av djur du är osäker på som ”värphöns” för att minska risken för sammanblandning och inkorsningar.

Råd för att säkerställa rasrenhet: Om du skall plocka avelsägg ska din rasrena grupp ha gått separerad i minst fyra veckor. Händer en olycka och en annan tupp kan ha parat sig med hönorna, ska man likaså göra uppehåll fyra veckor innan man plockar avelsägg igen. Märk dina nyplockade ägg direkt, så att du vet vilken ras det kommer ifrån. Håller du flera raser kan det vara en fördel om du använder s.k. putsnät, brädor eller skivor som avgränsare nertill mellan de olika avdelningarna. Din avelsgrupp får aldrig ha möjlighet att på något sätt ha kontakt med andra höns. Håll aldrig andra hönor eller tuppar än de rasrena avelsdjuren så att de kan komma i kontakt med dina avelsdjur den period då du plockar avelsägg.

En del hönsraser fungerar så att det direkt märks om en inkorsning träffat, kycklingarna får då avvikande färg. Om du som uppfödare eller köpare av avelsägg märker något sådant är det mycket viktigt att du meddelar Koordinatorn för din ras direkt vad du uppmärksammat och dokumenterar detta noga med bilder.

En del hönsraser har en genetik som gör att du inte på de daggamla kycklingarna kan se om det är en korsning. Inte på de vuxna heller. Plymouth Rock, Silverudds blå och troligen Australorp är exempel på raser vars fjäderdräkt bestäms av dominanta gener. Det gör att kycklingar som avlats fram i korsning med många andra raser ser ut som renrasiga. Efter några generationer kan dock recessiva anlag visa sig och de daggamla kycklingarna avviker då i färg. Upptäcker du detta meddela då enligt ovanstående ansvarig Koordinator direkt.

Råd angående avelsarbete:

Använd endast rastypiska djur i avel. Ta i möjligaste mån hänsyn till speciella avelsmål för din ras. Vi vill att de stamboksanslutna besättningarna genom avel verkar för en bibehållen, eller förbättrad äggläggning, och för kombinationsraser – tillväxt. Det innebär bl.a. att en höna som visar ruvlust inte bör användas i avel. Använd de hönor och tuppar som visar bäst resultat i fingertest, i avel. Information kring fingertestning får du som medlem. Medicinering bör undvikas och om du trots detta medicinerar något djur ser vi helst att du tar det ur vidare avel. Detta för att kunna bibehålla och förbättra sunda friska stammar av de djur vi jobbar med. Ibland kan en grupp höns utsättas för smitta hur försiktiga vi än är. Om då någon eller några kycklingar eller vuxna djur skulle bli så sjuka att de dör eller får avlivas, betyder det att de som överlever är starka och för bra anlag med motståndskraft vidare.

Om dokumenten för dig som vill vara med i Stamboken.

Vi har tagit fram dokument för att hantera stamböckerna. Vi har försökt att göra dem lätthanterliga, men samtidigt funktionella i bevarandet.

Ansluta sig till Stamboken.
Det första du kommer i kontakt med är ansökan till stamboken. Du hittar ansökan under samma flik i menyn här på hemsidan som du hittade denna text. Ansökan ska skickas till koordinatorn för respektive ras. I ansökan är det bra om du så noggrant som möjligt beskriver härkomsten på dina djur.

Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med bilder på dina vuxna djur. Helst bilder tagna snett framifrån så att bröst och sida syns, skicka bilder på alla djur som ansökan gäller. Bifoga också gärna bilder på hur djuren såg ut när de var daggamla kycklingar.  Mejla ansökan med bilder till Koordinatorn för aktuell ras. Koordinatorn som hanterar stamboksansökningarna kommer att ha lättare att lägga det pussel det ibland kommer att innebära för att säkerställa inte bara dina djurs härstamning, utan även andras. Om du är noggrann med vart, och av vem, du har köpt djur och vilket årtal detta var. Den du köpt av kan ju visa sig ha tagit in icke rasrena djur ett visst årtal, men haft rasrent med god härstamning innan. Det blir ju då betydelsefullt att veta vilket år du köpt.

Dessa utredningar kommer oftast att gå fort och enkelt för de flesta. På ansökan ska du dessutom kryssa i om du vill att vi publicerar ditt namn och dina kontaktuppgifter offentligt, eller inte, i rasens uppfödarregister på hemsidan. Vi ser en möjlighet att människor som söker Kulturhöns lätt ska få kontakt med närmsta uppfödare. Därav denna fråga. Vi värnar också din integritet. Vill du inte stå med i det offentliga registret på hemsidan är det bra om du meddelar koordinatorn om/hur du vill att denna skickar förfrågningar om avelsmaterial vidare till dig.

Intyg på det djur, eller de ägg du säljer.
Den som godkänts som uppfödare i stambok, kan utfärda intyg på rasrent avelsmaterial. Ägg, kycklingar, ungdjur och vuxna. Vi har tagit fram ett Stamboksintyg som du kan använda som äkthetsbevis till dina kunder. Vi tror att det är relativt enkelt att hantera. Vilken ras det handlar om är det viktiga. Uppgifterna på intyget kan köparen sedan använda när den skickar in ansökan om inträde i Stamboken. Stamboksintyget får du av din Koordinator när du ber om det.

Årlig rapport för stamboksbesättningar.
Varje år i slutet av hösten kommer du att få en fråga från Koordinatorn om hur många avelsdjur du håller. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för den Rödlista vi sammanställer varje årsskifte.

I övrigt är all rapportering frivillig. Vi är naturligtvis tacksamma ifall uppfödare vill räkna ägg en period från sin avelsgrupp eller väga sina djur under uppväxten och rapporterar detta. Ju fler uppfödare som rapporterar in uppgifter, ju bättre överblick får vi och kan redovisa korrektare siffror på hemsidan. Information i de frågorna finns för alla medlemmar. Upptäcks avvikelser i skalfärg eller fjäderfäns yttre, förutsätter vi att du meddelar Koordinatorn detta.

Regler för den uppfödare som vill ansluta sig till Svenska Kulturhönsföreningens stambok.

Du skall bara plocka avelsägg från djur du med säkerhet kan säga är renrasiga. Du skall iaktta alla försiktighetsåtgärder för att ägg från renrasig höna inte kan ha befruktats av tupp av annan ras. Du bör så långt det är möjligt verka för de specifika avelsmålen för din ras. Du får gärna verka för att rasen sprids. Detta kan du göra genom att sälja avelsägg eller kläcka kycklingar till försäljning. Använd gärna resistensavel. Ta djur som medicinerats ur vidare avel. Detta för att garantera friska stammar.