Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen! 

Svenska kulturhönsföreningen för arvet efter Martin Silverudd vidare genom att återskapa och bevara hans raser och andra produktiva raser av fjäderfän i stambok.

Rödlistan
Kulturhönsföreningen upprättar varje år en rödlista över de djur som finns i vår stambok. Alla våra raser är utrotningshotade.
Vi räknar antalet djur i varje ras som finns i stambokens besättningar. I rödlistan kan du se vilka raser som behöver mest stöd för att överleva. Du kan även se vilka raser vi lyckats hjälpa en bit på vägen så att fler besättningar startats upp och anslutits till stamboken.

Medlem
Stöd vårat arbete med att bevara kulturhönsen genom att bli medlem. Du är välkommen som medlem oavsett om du har kulturhöns eller ej. Ditt bidrag gör skillnad för kulturhönsens framtid.

Kan du dessutom tänka dig att själv hålla någon av våra raser och stambokföra dem, är du en av dem som kommer hjälpa kulturhönsen överleva och se till att de även finns för kommande generationer.

Vad är kulturhöns
Det är de raser som avlades fram i slutet av 1800-talet, för kunna producera ägg och/eller kött när fler och fler människor flyttade till städerna och färre gårdar behövdes för kunna försörja fler människor. Kulturhönsen dominerade hönshållning inom jordbruket fram till början av 1970-talet, då de konkurrerades ut av nutida värphybrider och broilers. Idag är kulturhönsen starkt utrotningshotade.

Martin Silverudd och Silveruddsraserna
Martin Silverudd var en pastor med stort hönsintresse som själv skapade ett antal hönsraser som ett alternativ till hybriderna för mindre äggproducenter. I sin avel för att ta fram dessa raser använde sig Martin av gamla linjer av Vit leghorn och Rhode Island red bl a. Han ville skapa produktiva raser med t ex könsvisande kycklingar, de som värper gröna ägg m m.
Även Martin trodde på sin tid att det är viktigt att bevara våra hönsraser, att de är en garanti för framtiden med sin rikedom och att de kan komma att bli viktiga i framtiden för oss.

Varför skaffa kulturhöns
Om du vill ha höns som ger bra med ägg och kött för självhushållning eller för småskalig ägg- och köttproduktion är kulturhönsen ett alternativ du bör titta närmare på. Likaså om du är intresserad av att delta i vårt långsiktiga avels- och bevarande arbete. Dessutom är de väldigt vackra.