Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen!

Svenska kulturhönsföreningen för arvet efter Martin Silverudd vidare genom att återskapa och bevara hans raser och andra produktiva raser av fjäderfän i stambok.

Rödlistan

Kulturhönsföreningen upprättar varje år en rödlista över de djur som finns i vår stambok. Alla våra raser är utrotningshotade.

Vi räknar antalet djur i varje ras som finns i stambokens besättningar. I rödlistan kan du se vilka raser som behöver mest stöd för att överleva. Du kan även se vilka raser vi lyckats hjälpa en bit på vägen så att fler besättningar startats upp och anslutits till stamboken.

Kulturhönsbladet


Omslag: Fiftyfive Flowery guld.

I nummer 1-2022

Omslag: Fiftyfive Flowery guld. Ingemar Dreborg.

Innehåll.

Hur öka värpningen

Träff i Värmland igen

Kulturhönsboken
Jubileumsfirande – SKF 10 år
Kassören har ordet
Rapportera in det du dokumenterar
Hållbart hönseri
Ny Rasbeskrivning Goldbar
Fiftyfive Flowery guld – sju generationer från originalet
Vi behöver DIG till olika uppdrag
Rödlistan 2021 med kommentarer
ÄGGSTRA ÄGGSTRA TÄVLING
Redaktören har ordet
Eksjö
Årsmöteskallelse
Intervju med Sture och Birgitta Svensson

Inför kläcksäsongen
Självhushållare, äggproducenter och andra

Kulturhönsföreningen på Facebook

Profilmaterial och bok till försäljning

Medlem

Stöd vår arbete med att bevara kulturhönsen genom att bli medlem. Du kan bli medlem oavsett om du har kulturhöns eller ej. Ditt bidrag gör skillnad för kulturhönsens framtid.

Kan du dessutom tänka dig att själv hålla någon av våra raser och stambokföra dem, är du en av dem som kommer hjälpa kulturhönsen överleva och se till att de även finns för kommande generationer.

Vad är kulturhöns

Det är de raser som avlades fram i slutet av 1800-talet, för kunna producera ägg och/eller kött när fler och fler människor flyttade till städerna och färre gårdar behövdes för kunna försörja fler människor. Kulturhönsen dominerade hönshållning inom jordbruket fram till början av 1970-talet, då de konkurrerades ut av nutida värphybrider och broilers. Idag är kulturhönsen starkt utrotningshotade.

Martin Silverudd och Silveruddsraserna

 

Martin Silverudd var en pastor med stort hönsintresse som själv skapade ett antal hönsraser som ett alternativ till hybriderna för mindre äggproducenter. I sin avel för att ta fram dessa raser använde sig Martin av gamla linjer av Vit leghorn och Rhode Island red bl a. Han ville skapa produktiva raser med t ex könsvisande kycklingar, de som värper gröna ägg m m.

Även Martin trodde på sin tid att det är viktigt att bevara våra hönsraser, att de är en garanti för framtiden med sin rikedom och att de kan komma att bli viktiga i framtiden för oss.

Varför skaffa kulturhöns

Om du vill ha höns som ger bra med ägg och kött för självhushållning eller för småskalig ägg- och köttproduktion är kulturhönsen ett alternativ du bör titta närmare på. Likaså om du är intresserad av att delta i vårt långsiktiga avels- och bevarande arbete. Dessutom är de väldigt vackra.