Queen Silvia Silver

 • Typ: Värpras
 • Vuxenvikt: Tupp 2 – 2,5 kg, Höna 1,75 – 2 kg
 • Antal ägg: Ca 250 / år
 • Äggvikt: 55 – 65 g
 • Äggfärg: Brun
 • Könsvisande: Nej
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 54 djur, 7 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: 86 djur, 12 besättningar
 • Rödlistestatus 2020: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhonsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


QS Silver. Arkivbild. Bengt Mattsson

Queen Silvia är en mycket vacker höna som värper många och medelstora till stora bruna ägg. Martin Silverudd skapade många produktiva raser, men var extra nöjd med Queen Silvia, som han menade var en av de vackraste han visste. Att hans utseendemässiga idealhöna var Brakel, råder ingen tvekan om när man ser en Queen Silvia, eller när man läser det han skrev året innan sin alltför tidiga bortgång. Framför allt är Queen Silvia en utmärkt värphöna. QS är lätta. De är duktiga fodersökare. Det är pigga och alerta höns. QS är vaksam emot faror.

Queen Silvia skapades av Martin Silverudd år 1976 och namngavs efter vår nya drottning, som giftes in i det Svenska kungahuset samma år. Innan kungabröllopet hade rasen arbetsnamnet Rixton.

QS Guld. Sara Hägerås

För att skapa Queen Silvia använde man 50% Rhode Island Red av en småväxt högproduktiv RIR-linje och 50% Vit Leghorn. Denna korsning inavlade Martin Silverudd på mellan 1968 och 1976, då rasen var klar. Genom att korsa Rhode Island Red med Vit Leghorn kunde man få fram genen Eq som är ett av kännetecknen på en Queen Silvia. Genen fanns dold under det vita i den linje Vit Leghorn som Martin använde vid skapandet av rasen.

QS Silver. Tydligt tecknade kycklingar.
QS Silver. Arkivbild Bengt Mattsson.

Rasen har förekommit i många varianter; Guld, och Silver samt med genen barred – tvärrandigt. Dessutom finns fortfarande både QS Guld och Silver med genen för blå, vilket innebär reduktion av den svarta färgen i fjäderdräkten och ger teckning med blå tecken istället för svarta på vit botten för QS silver och på guldbotten för QS guld. Rena Queen Silvia-kycklingar har ett karaktäristiskt måsunge-liknande utseende med ett oregelbundet mönster över hela kroppen. Martin Silverudd kallade den gen som tros ge QS detta utseende för Eq och planerade vid sitt hastiga frånfälle en doktorsavhandling i ämnet. Genen har senare visat sig finnas inte bara i Vit Leghorn och Queen Silvia, utan även i Vit Bresse. De vuxna Queen Silviahönsens teckning liknar flera andra hönsrasers. Brakel är en. Även Campiner, Östfrisiska Möwen, Sicilian buttercup, Egyptiska Fayoumis och flera andra. De kännetecknas allihop av att dess teckning är autosomalt tvärrandig som det kallas. Den teckningen styrs av flera gener i samverkan.

Både det autosomalt tvärrandiga och Eq har vi fått jobba med de senaste åren för att komma till rätta med.

Ett specifikt avelsmål för Queen Silvia är att genom riktad avel verka för mörkare bruna och fläckiga ägg.

QS Silver. Arkivbild Bengt Mattsson. Notera den ljusa tuppen och hönornas ljusa kragar och fina kontrast.
Unghöna Queen Silvia Silver med tydlig kontrast mellan svart/vitt och tydligt vit hals. Något Martin Silverudd eftersträvade i sin avel.
QS Silver. Unghöna.
QS-ägg. Ibland fläckiga. Ibland mörkare.

Uppfödare Queen Silvia Silver

Koordinator Queen Silvia Silver

Koordinator Queen Silvia Silver

Andreas Larsson
073-528 90 60


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är underåterskapande. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.