Koordinatorn är den person som har ansvar för stamboken för sin ras. Det är till denne du ska vända dig om du har frågor, är intresserad av rasen eller vill stambokföra din besättning.

Pia Nyman
070-553 85 87>br>

Sofia Johansson

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Lars-Erik Ivarsson
Norra Äng
571 92 Nässjö

070-573 29 64

Johan Gustavsson
Tel: 076-269 03 37 (gärna sms)
Skicka meddelande på Messenger

Mathilda Enell
Tel: 070-949 48 45
Efter kl 17

Sofia Johansson
Kontakt tas via mail

Catarina Matsols

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med någon av Koordinatorerna.

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
42369 Karl Gustav
Tel: 070-3951112

Norsk Jaerhöna

Anders Svensk

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Lina Walden
Tel: 070-4323218

Emil Segerkvist
Tel: 072-224 71 66

Koordinator
Andreas Larsson

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med koordinator.

Koordinator
Andreas Larsson

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med koordinator.

Anita Persson
Botolfsbo 200
79195 Falun

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Andreas Marmolin
Halasjövägen 1144
37495 Trensum
Tel: 0729-74 43 11

Jeanette Lennartsdotter
Stödstorp 132
395 98 Läckeby
070-999 60 40

Welsumer

Emelia Dernsjö

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.