Koordinatorn är den person som har ansvar för stamboken för sin ras. Det är till denne du ska vända dig om du har frågor, är intresserad av rasen eller vill stambokföra din besättning.

Therese Hansson
Stjärnevik
590 46 RIMFORSA
Tel: 070- 2706452

Sofia Johansson
Tel: 076-3381832

Martin Friberg
Tel: 070-7555634

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Andreas Marmolin
Halasjövägen 1144
37495 Trensum
Tel: 0729-74 43 11

Johan Gustavsson
Ryda Godegården 1
53496 Vara
Tel: 076-269 03 37

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Har ej egna djur av rasen

Sofia Johansson
Kärrsmossen Solhälla
67160 Arvika
Tel: 076-3381832

Bengt Mattsson
Andreas Marmolin

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med någon av Koordinatorerna.

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
42369 Karl Gustav
Tel: 070-3951112

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Har ej egna djur av rasen

Sara Hägerås
Gålsjö 409
69497 Rönneshytta

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Sara Hägerås
Gålsjö 409
69497 Rönneshytta

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Anita Persson
Botolfsbo 200
79195 Falun

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Andreas Marmolin
Halasjövägen 1144
37495 Trensum
Tel: 0729-74 43 11

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
423 69 Karl Gustav
Tel: 070-3951112