Pekinganka

 • Typ: Köttras
 • Vuxenvikt: Drake ~ 4,5 kg, Anka ~ 4 kg
 • Antal ägg: 80 – 120 / år
 • Äggvikt: –
 • Äggfärg: Vitgul
 • Könsvisande: Nej
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 60 djur, 10 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: 28 djur, 7 besättningar
 • Rödlistestatus 2020: 19 djur, 4 besättningar

Amerikansk Pekinganka är den i särklass mest använda ankan i köttproduktion i världen. Pekingankan har använts i köttproduktion i Sverige sedan det förra århundradets början.

Den har snabb tillväxt och är en god fodersökare. Pekingankan är helt vit med gul näbb, vilken oftast är nätt och formad som gräsandens med en konkav form i ovankant. Pekingankan har gula fötter.

Det finns även Tysk Pekinganka. De är mindre och mer upprättstående i sin hållning. Dess produktionsegenskaper är långt ifrån på samma nivå.

Annons för avelsägg från 1906, ur trycksak om hönsskötsel.

Information om hur man stambokför

Uppfödare Pekinganka

Koordinator Pekinganka

Koordinator Pekinganka

Lina Walden
070-432 32 18


Bo Karlsson

Högryd 16
430 10 Tvååker

Cecilie Jansson

Arvika / Värmland

Charlotte Andersson

Fur 509
373 38 Holmsjö

Emelie Ronnersjö

130 33 Gällnöby

Ida Järlskog

Krångestad Brokullen 1
58360 Gammalkil

Joakim Ekström

Ekeknoga Östergården
590 39 Kisa

Lina Walden

137 94 Norra Sorunda

Linda Ernelind

Längnum Evertslund 1
467 95 Grästorp

Martina Björklund

Viken 574
835 93 Alsen

Sabina Karjalainen

Kråkebo 10 
73361 Västerfärnebo