Skånsk Blommehöna

 • Typ: –
 • Vuxenvikt: Tupp 2,5 – 3,5 kg, Höna 2 – 2,5 kg
 • Antal ägg: 220 – 250 / år
 • Äggvikt: 60 – 65 gram
 • Äggfärg: Vit till ljust brun
 • Könsvisande: Nej
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 69 djur, 7 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: –
 • Rödlistestatus 2020: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhönsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


Höna, Skånsk Blommehöna

Skånsk Blommehöna stammar från byarna Vomb, Tofta och Esarp på den skånska slätten.
När Blommehönsen en gång togs till vara, ruvade väldigt få djur. Detta tillsammans med den relativt goda värpning som Blommehönsen visat gör att man kan tro att de som hållit dessa höns var särskilt måna om att få många ägg och att de visste hur de skulle gå till väga.
Blommehönsen är vitprickiga – blommiga. De kallades ”di blommeda” av de äldre på slätten. Blommehönan kan vara svart, guldfärgad, ljusare gul eller trefärgad i grunden, med vitt i spetsen på fjädrarna. Blått förekommer. Då ett djur har två gener för blått ser det i stort sett vitt ut. Samma genetik som styr det blåa i Silverudds blå.
Blommehönan är en medeltung god värpare. De är relativt kompakta och robusta. Ofta mycket tama. De är duktiga fodersökare och är mycket härdiga emot vanligt förekommande sjukdomar i Sverige. Den är vaksam emot faror och klarar det svenska klimatet på ett utmärkt sätt.

Svarta hönor med vita ”blommor” är den vanligaste teckningen.
Tupp Skånsk Blommehöna

Under åren 2021 till 2026 utvärderas och bedrivs avel på Blommehönan i Svenska Kulturhönsföreningens regi. Vi förbereder att Stambokföra rasen 2026, men har redan skapat ett nätverk av uppfödare som samverkar inom föreningen, utvärderar, dokumenterar och hjälper varandra i avelsarbetet. Vi avlar för rastypiska djur och verkar för att förbättra värpningen. Dokumentationen kommer de närmsta åren att ge oss möjlighet att ge exaktare siffror på värpning, äggvikt, mm.

Kycklingar med karaktäristisk
”mask” i ansiktet.

Uppfödare Skånsk Blommehöna

Koordinator Skånsk Blommehöna

Koordinator Skånsk Blommehöna

Ida Järlskog


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen utvärderas av kulturhönsföreningen. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.