Silverudds Blå – Namnet

I några år fanns det en diskussion om vad Isbar Blå ska ha för namn. Detta av den anledningen att Martin Silverudd aldrig kallade den för Isbar (Blå lade föreningen till för att kunna särskilja den från rasen Isbar som Martin framavlade 1960). Han hade ett arbetsnamn på rasen Svensk Grönäggsvärpare, men detta namnet valdes bort för att undvika missförstånd med de blandraser som kallas grönvärpare.
Det har dock känts väldigt konstigt att kalla rasen Isbar Blå när den nu börjar få spridning internationellt. I diskussioner har man fått försöka försklara varför rasen bär namnet Isbar Blå. ”bar” finns med i rasnamn för att förtydliga att rasen är tvärrandig, men tvärrandig har Isbar Blå aldrig varit. Det rör sig om en förväxling av en annan grönvärpande ras som Martin Silverudd avlade fram.

Förklaringen man har kunnat ge är ”den hade inget färdigt namn, men skrevs om i gamla papper som hittats i samma handskrivna stycke som en annan tvärrandig fågel och då blev det att man kallade den för samma som den”.

2016 hade Svenska Kulturhönsföreningen årsmöte och i det efterföljande styrelsemötet, tillsammans med koordinatorer, togs beslutet att en gång för alla ändra till ett korrekt rasnamn.

Från mars 2016 kallas rasen för Silverudds Blå.

Silverudds för att hedra mannen som gjorde så mycket för Höns-Sverige och Blå för att beskriva färgen.