Cream Legbar

 • Typ: Värpras
 • Vuxenvikt: Tupp 2 -2,2 kg, Höna ca 1,8 kg
 • Antal ägg: ca 250 / år
 • Äggvikt: 55 – 60 gram
 • Äggfärg: Blåtonad
 • Könsvisande: Ja
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 144 djur, 12 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: –
 • Rödlistestatus 2020: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhönsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


Cream Legbar är en Brittisk hönsras, som skapades under 20, 30 och 40-talen.
Avelsarbetet skedde bland annat i Cambridge där en biologiprofessor vid namn R.C. Punnett spelade en central roll. Rasen kännetecknas av att den är könsvisande vid kläck, att den värper blåtonade ägg, att den har tofs, samt att den har den karaktäristiska creamfärgade fjäderdräkten som gett rasen dess namn. Det är många raser som bidragit till den ras vi idag känner som Cream Legbar. I olika skeden av skapandet användes bland annat Vit Leghorn, Araucana , Danska Brun Leghorn, Plymouth Rock, Hamburger och Rhode Island red. Araucana inhämtades på en expedition till Sydamerika 1927-28. Genom inkorsning av den rasen fick man de karaktäristiska ljust blåtonade äggen.
Rasen karaktäriseras av god könsvisning där man ser tydlig skillnad på daggamla tuppar och hönor. Alla djur bär tofs på huvudet och genen för cream gör att de varma tonerna i viltteckningen i guld bleks till en kallare ton likt effekten av silver. Tanken när man skapade rasen var att tillföra den brittiska äggproduktionen en dimension i och med skalfärgen. Blåtonade ägg blev med tiden synonymt för extra goda producerade på frigång.

Hönkycklingar med ljusare tuppkyckling i mitten.
Karaktäristiska blåtonade Cream Legbarägg.


Svenska Kulturhönsföreningen bedriver nu ett avelsarbete för att de Cream Legbar vi har i vårt projekt för en framtida Stambok, ska få en bra könsvisning, hög värpning och ha blåtonade skalfärg.

Bild som visar hur Cream
Legbarägg framhäver övriga skalfärger
när äggen läggs invid varandra.

Uppfödare Cream Legbar

Koordinator Cream Legbar

Koordinator Cream Legbar

Örjan Bergsten


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen utvärderas av kulturhönsföreningen. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.