Welsumer

  • Typ: Värpras
  • Vuxenvikt: –
  • Antal ägg: Ca 220 – 240 / år
  • Äggvikt: Ca 60 gram
  • Äggfärg: Brun till mörkbrun
  • Könsvisande: Ja
  • Koordinator
  • Uppfödare
  • Rödlistestatus 2021: –
  • Rödlistestatus 2020: –

En vacker och ganska lugn, god värpare, som lägger mycket mörkt bruna ägg. De linjer vi börjat jobba med värper ca 220-240 ägg/år. Äggvikten ligger på ca 60 g. Färgen på Welsumerägg är från Kanelbrunt till lite glansiga mörkbruna.

Welsumer är en holländsk ras som inte är så vida spridd i Sverige. Det finns två linjer vi spårat och planerar att jobba med.

De daggamla Welsumerkycklingarna är tydligt könsvisande. Man känner igen hönskycklingar på den kraftigare eylinern och det klart markerade mörka partiet på bakhuvudet. Tuppkycklingarna är vanligtvis betydligt diffusare här.

Daggammal hönkyckling.
Daggammal tuppkyckling.
Welsumerägg.
Tuppkyckling till vänster, hönskyckling till höger.

Uppfödare Welsumer

Koordinator Welsumer

Koordinator Welsumer

Ny kooordinator kommer tillträda under 2023, under tiden hanteras rasen av styrelsen.


Rasen utvärderas av kulturhönsföreningen.
Kontakta koordinatorn för mer information.