Fiftyfive Flowery Silver

 • Typ: Värpras
 • Vuxenvikt: Tupp ~ 2 kg, Höna ~ 1,2 kg
 • Antal ägg: Ca 250 / år
 • Äggvikt: 60 – 70 gram
 • Äggfärg: Vit
 • Könsvisande: Ja
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 152 djur, 11 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: 187 djur, 10 besättningar
 • Rödlistestatus 2020: 149 djur, 11 besättningar
FFS. Höna med karaktäristiskt laxfärgat bröst.

Den småländske pastorn och hönsgenetikern Martin Silverudd skapade sin första ras 1955. Det är anledningen till den första delen i namnet Fiftyfive Flowery. Den andra delen – Flowery – kommer ifrån att hönorna i både Fiftyfive Flowery Guld och Silver (FFG respektive FFS) är ”blommiga”. De bär på genen för vitfläckig fjäderdräkt.

Martin Silverudd ville skapa en ras som på något sätt kunde konkurrera med de värphybrider som de amerikanska monopolen saluförde och som mindre svenska äggproducenter skulle kunna se som ett alternativ. Genom att enkelt kunna sortera bort tuppar vid kläck, skulle kostnaderna för framtagande av värphönor bli mindre.

I aveln för att skapa FF använde han 70% Överlida och Hårsbäcks Vit Leghorn och 30% Brun Leghorn. Detta var linjer som länge varit produktiva i svensk avel. I den slumpvisa korsningen fick Martin S. fram de färger som döljs av dominant vitt i Vit Leghorn. I tre år selekterade och inavlade han för att renodla den genuppsättning som sedan dess kännetecknar FF.

FFS. En tuppkyckling och fem korrekta hönkycklingar.

Fiftyfive Flowery Silver är könsvisande som daggamla. De ger även tydligt könsvisande daggamla kycklingar vid korsning där FFS-hönor används i korsning med guldfärgad tupp av annan ras. Generna som gör FFS könsvisande är B (Barred – tvärrandigt), e+ (Viltteckning), S (Silver) och mo (vitblommigt). Dessa gener i samspel ger en Legbartecknad höna med vita ”blommor”. Tupparna är vita med enstaka grå stänk i det vita. Det finns idag i huvudsak två ursprungslinjer av FFS. Den ena härstammar från Uppland och den andra från Småland.

Genom tiderna har människan använt sig av korsning mellan produktiva raser för att få avkommor som blir högproduktiva brukshöns. Effekten av sådana korsningar blir ofta att hönsen i nästa generation producerar mycket bättre än sina fader- respektive moderraser.

FFS. Korrekt färgade daggamla kycklingar. Hönkycklingar till vänster och tuppkycklingar till höger

Korsar man FFS-hönor med tupp av guldfärgad ras får man genomgående ljusa tuppkycklingar och bruna/guld-färgade hönkycklingar. Ex på korsningar som kan vara lämpliga: FFS-hönor med tupp av: Eksjöhöns, RIR, New Hampshire, Welsumer, QS Guld av produktiva linjer.

FFS har under många årtionden använts i kommersiell drift vid bl.a. ett hönseri i Eksjö. FFS är en aktiv och livlig, produktiv värpras. Rasen är en Leghorn och en av de bättre värpraserna vi har i landet idag, och som skall värpa vita ägg. Det finns tecken på att Martin Silverudd själv har experimenterat med inkorsning av andra skalfärger men det kan även vara något som tillkommit under flera årtionden utan organiserad avel. Därför förekommer det förutom kritvita även ljust tonade till beige ägg idag.

Vi verkar i aveln för att FFS skall värpa så vita ägg som möjligt.

FFS. Hönkyckling överst. Tuppkyckling underst.
FFS. Sju tuppkycklingar samt tre felfärgade (svarta) hönskycklingar.

Information om hur man stambokför

Uppfödare Fiftyfive Flowery Silver

Koordinator Fiftyfive Flowery Silver

Koordinator Fiftyfive Flowery Silver

Simon Wiklander


Annika Netsö

823 91 Kilafors

Åsa Norrman

Lundby 202
311 67 Slöinge

Hillevi Krantz

Näsby Tykagård 2
364 92 Lenhovda

Rosita Svantesson

Grindstugan
590 93 Gunnebo

Simon Wiklander

Aplungsåsen 21
686 95 Västra Ämtervik

Tintin Jönsson

Lyngbyvägen 243
291 97 Gärds Köpinge

Ursula Debbert

387 93 Borgholm
Har inga ägg att sälja förrän hösten 2024/vintern 2025.