Delaware

 • Typ: Kombinationsras
 • Vuxenvikt: Tupp ~ 3,9 kg, Höna ~ 3 kg
 • Antal ägg: 220 – 240 / år
 • Äggvikt: ~ 60 gram
 • Äggfärg: Ljusbrun
 • Könsvisande: Nej
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 48 djur, 6 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: –
 • Rödlistestatus 2020: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhönsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


Delawaren skapades 1940 i den amerikanska delstaten med samma namn. Man använde produktiva New Hampshire och likaså produktiva Plymouth Rock för att skapa rasen. Delaware finns inte i Sverige i dagsläget, men har med största sannolikhet haft betydelse i skapandet av modern broilerkycklingar. Rasen återskapas därför just nu i kulturhönsföreningens regi.

Delaware är i typ och vikt ungefär likvärdig New Hampshire. Den skall växa snabbt och samtidigt vara en god äggläggare.

Färgen på Delaware beror på flera anlag som samspelar. Silver, Columbia, Tvärrandigt och Vete är generna som ger Delawaren dess karaktäristiska utseende.

Delawaren har spelat en stor roll i kycklinguppfödning för kött. Fortfarande kläcks det Delaware på kläckerier i USA. Flera projekt har genomförts och är under genomförande även i USA, där uppfödare gör exakt detsamma som Kulturhönsföreningens uppfödare av rasen gör. Man återskapar rasen från grunden. Vi har tillgång till samma ”recept” som används i USA i dessa projekt. Vi har också kontakt med flera uppfödare av rasen i USA. Bilderna på Delaware på denna hemsida har vi fått tillåtelse att använda, av Karen Haselton, Leslie D. Joyce och Rosanna Caswell. Stort tack för det! Many thanks to our American friends Karen Haselton, Leslie D. Joyce and Rosanna Caswell, who let me using your nice pics!

Delaware utvecklas nu av medlemmar i föreningen ett avelsprojekt.

Delaware Chicken – The Livestock Conservancy


Uppfödare Delaware

Koordinator Delaware

Koordinator Delaware

Simon Wiklander


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen skapas i projekt hos kulturhönsföreningen. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.