New Hampshire

 • Typ: Kombinationsras
 • Vuxenvikt: Tupp ~ 4 kg, Höna ~ 3 kg
 • Antal ägg: 220 – 240 ägg/år
 • Äggvikt: 55 – 60 gram
 • Äggfärg: Brun
 • Könsvisande: Nej
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 17 djur, 3 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: 5 djur, 1 besättningar
 • Rödlistestatus 2020: 24 djur, 3 besättningar

New Hampshire är en klassisk kombinationsras. NH skapades i USA 1915 ur selekterade RIR. Uppfödare i framförallt Massachusetts och New Hampshire selekterade under flera år för snabbväxande, tidigt könsmogna och snabbefjädrade höns, som lade stora bruna ägg. New Hampshire har använts när rasen Delaware skapades något årtionde senare.

Tillsammans med Delawaren har NH haft betydelse för kommersiell köttproduktion, fram till mitten av 1900-talet. Både i korsning med varandra och var för sig. New Hampshire-höns fanns förr i USA i en värp- och en kött-linje. Efter andra världskriget så skickades flera kombinationsraser, bla New Hampshire till Tyskland som en del i hjälpen att bygga upp landet då många fjäderfän blivit soldatmat. Tyskarna blev väldigt förtjusta i rasen och från dessa tyska linjer härstammar många av de bästa djuren. I USA liksom här i Sverige, utkonkurrerades New Hampshire och Delaware av hybrider och föll under en tid i glömska.

De flesta som kläckts i USA de senaste decennierna håller inte sin ursprungliga kvalitet. Vi arbetar för att se till att våra svenska linjer med förmodat tyskt ursprung återfår sina forna förmågor. Det återstår att se om de två linjer som föreningen letat upp och nu jobbar med härstammar ifrån den ena eller andra linjen och vilka särdrag de har. Vi letar också fler linjer att arbeta med. Det kan också vara så att våra NH har lite blandning av de ursprungliga linjerna. Mycket tyder hittills på att de New Hampshire som Svenska Kulturhönsföreningen nu tagit hand om, är av lite olika typ i detta avseende. För den tyngre av våra linjer har värpningen hittills legat på mellan 0,4 och 0,7 ägg/höna och dag under vintern när olika uppfödare dokumenterat.

Tupparnas storlek i samma linje, ligger på 4,5-5 kg på fleråriga. För den andra linjen har inte dokumentationsarbetet startat än. Vid slakt av 3 månader gamla tuppar väger de 2-2,5 kg. Efter fyra månader 3,2-3,6 kg. Specifika avelsmål för den hittills dokumenterade NH-linjen, är att avla för stora bruna ägg, bra slaktvikter och acceptabel värpning.

NH-ägg. Något ljusa


Information om hur man stambokför

New Hampshire Chicken – The Livestock Conservancy

Uppfödare New Hampshire

Koordinator New Hampshire

Koordinator New Hampshire

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
423 69 Karl Gustav
Tel: 070-395 11 12


Anna Carlsson

Karlgustav 37
423 69 Karl Gustav

Bo Karlsson

Högryd 16
430 10 Tvååker

Caroline Kax

Bondegatan 7
82160 Arbrå

Ellinor Netsö

Granbo 1817
823 91 Kilfors

Frida Sternfeldt

51396 Fristad

Johanna Söderlund

Tåghult 105
311 51 Ätran