Norsk Jaerhöna

  • Typ: Värpras
  • Vuxenvikt: Tupp 1,75 – 2 kg, Höna 1,5 – 1,75 kg
  • Antal ägg: Ca 220 – 250 / år
  • Äggvikt: 55- 65 gram
  • Äggfärg: Vit till svagt tonad
  • Könsvisande: Ja
  • Koordinator
  • Uppfödare
  • Rödlistestatus 2021: –
  • Rödlistestatus 2020: –

Den Norska Jaerhönan stammar från insamlade lanthöns i den Norska regionen Jaeren. Från 1916 till 1973 bedrevs systematisk avel för bättre äggproduktion. De djur vi stambokför härstammar dels från de som senare förvaltats på den Norska Genbanken, men också från djur som använts i utställningssyfte.

Jaerhönsen förekommer i en mörk och en ljus variant. Du kan se bilder här nedanför på hur de ser ut som daggamla respektive vuxna. Vi håller de två färgvarianterna som en ras och därför inte separerade i två raser. Detsamma gör man i den Norska Genbanken. De flesta av våra uppfödare håller alltså bägge färgvarianterna i samma avelsgrupp.

Bägge dessa varianter är könsvisande vid kläck. De är lika tydligt könsvisande även om man håller en blandad grupp.

Eftersom Jaerhönan i 100 år avlats för hög värpning, är det sällan de försöker sig på att ruva. Den är med sitt Norska Lantrasursprung tålig till vårt nordliga klimat. Då djurhandel genom alla tider skett över gränsen, säkerligen tålig emot de flesta vanliga smittor även i Sverige.

Daggamla kycklingar. Mörk tupp och mörk höna.
Daggamla kycklingar. Mörk tupp och mörk höna.

Martin Silverudd lovordade flera gånger den Norska Jaerhönan för sitt vackra yttre och dess genetiska särart. Han menade att rasen skulle kunna få betydelse i aveln. Han använde dessutom Jaerhöns av den ljusa typen i sin avel för en Queen Silvia med Barred (QSB), som liksom Jäerhönan var könsvisande från dag ett.

Daggamla kycklingar. Mörk tupp och mörk höna.

Under åren 2020 till 2025 utvärderas och bedrivs avel på Norsk Jaerhöna i Svenska Kulturhönsföreningens regi. Vi förbereder att Stambokföra rasen 2025, men har redan skapat ett nätverk av uppfödare som samverkar inom föreningen, utvärderar, dokumenterar och hjälper varandra i avelsarbetet. Vi avlar för rastypiska djur och verkar för att förbättra värpningen. Dokumentationen kommer de närmsta åren att ge oss möjlighet att ge exaktare siffror på värpning, äggvikt, mm.

Daggammal kyckling, ljusa jaerhöns. Höna.
Daggammal kyckling, ljusa jaerhöns. Tupp.

En norsk sida gällande färgvarianter:
http://lovaasgjerstad.no/jaerhons/?page_id=140


Uppfödare Norsk Jaerhöna

Koordinator Norsk Jaerhöna

Koordinator Norsk Jaerhöna

Ny kooordinator kommer tillträda under 2023, under tiden hanteras rasen av styrelsen.


Rasen utvärderas av kulturhönsföreningen.
Kontakta koordinatorn för mer information.