Goldbar

 • Typ: Kombinationsras
 • Vuxenvikt: Tupp 4 kg, Höna 3 kg
 • Antal ägg: 220 – 240 / år
 • Äggvikt: 60 – 65 gram
 • Äggfärg: –
 • Könsvisande: –
 • Koordinator
 • Uppfödare
 • Rödlistestatus 2022: 7 djur, 3 besättningar
 • Rödlistestatus 2021: –
 • Rödlistestatus 2020: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhönsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


Goldbar höna

Goldbar är en ny ras som skapas av uppfödare i Svenska Kulturhönsföreningens projekt för en Svensk Delaware. Ursprungsraserna i skapandet av Goldbar är New Hampshire 75% och Plymouth Rock 25%.

Goldbar är i typ och vikt likvärdig en Delaware. Den skall växa snabbt och samtidigt vara en god äggläggare.

Färgen på Goldbar beror på flera anlag som samspelar. Guld, Tvärrandigt och Vete är generna som ger Goldbar dess karaktäristiska utseende. Den bär också på Columbiagenen, men den har inte samma effekt på utseendet som på t. ex. en New Hampshire, då det tvärrandiga slår igenom över hela kroppen på en Goldbar och ger djuret dess karaktäristiska ljusa färg. Så ser en Goldbar ut idag då projektet för rasen har godkänts av Svenska Kulturhönsföreningens årsmöte 2021.

Goldbar tupp

Goldbar är en utmärkt kombinationsras som kan fungera bra som gårdsflock till den som vill ha en självhushållshöna. Den går också utmärkt att använda i korsning med andra kombinationsraser för att få fram gott kött och fina värphönor av lite större lugnare modell.

Goldbar tjänar också den funktionen att den kan korsas med en Delaware för att få tillbaka förlorade gener vid eventuell inavel i framtiden. En levande genreserv.


Uppfödare Goldbar

Koordinator Goldbar

Koordinator Goldbar

Andreas Larsson
073-528 90 60


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen skapas i projekt hos kulturhönsföreningen. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.