Goldbar

  • Typ: Kombinationsras
  • Vuxenvikt: Tupp 4 kg, Höna 3 kg
  • Antal ägg: 220 – 240 / år
  • Äggvikt: 60 – 65 gram
  • Äggfärg: –
  • Könsvisande: –
  • Koordinator
  • Uppfödare
  • Rödlistestatus 2021: –
  • Rödlistestatus 2020: –
Goldbar höna

Goldbar är en ny ras som skapas av uppfödare i Svenska Kulturhönsföreningens projekt för en Svensk Delaware. Ursprungsraserna i skapandet av Goldbar är New Hampshire 75% och Plymouth Rock 25%.

Goldbar är i typ och vikt likvärdig en Delaware. Den skall växa snabbt och samtidigt vara en god äggläggare.

Färgen på Goldbar beror på flera anlag som samspelar. Guld, Tvärrandigt och Vete är generna som ger Goldbar dess karaktäristiska utseende. Den bär också på Columbiagenen, men den har inte samma effekt på utseendet som på t. ex. en New Hampshire, då det tvärrandiga slår igenom över hela kroppen på en Goldbar och ger djuret dess karaktäristiska ljusa färg. Så ser en Goldbar ut idag då projektet för rasen har godkänts av Svenska Kulturhönsföreningens årsmöte 2021.

Goldbar tupp

Goldbar är en utmärkt kombinationsras som kan fungera bra som gårdsflock till den som vill ha en självhushållshöna. Den går också utmärkt att använda i korsning med andra kombinationsraser för att få fram gott kött och fina värphönor av lite större lugnare modell.

Goldbar tjänar också den funktionen att den kan korsas med en Delaware för att få tillbaka förlorade gener vid eventuell inavel i framtiden. En levande genreserv.


Uppfödare Goldbar

Koordinator Goldbar

Koordinator Goldbar

Andreas Larsson
073-528 90 60


Rasen skapas i projekt hos kulturhönsföreningen.
Kontakta koordinatorn för mer information.