Chocolin

Mer information om rasen publiceras inom kort.

  • Typ: –
  • Vuxenvikt: Tupp – kg, Höna – kg
  • Antal ägg: – / år
  • Äggvikt: – gram
  • Äggfärg: –
  • Könsvisande: –
  • Koordinator
  • Uppfödare
  • Rödlistestatus 2022: –
  • Rödlistestatus 2021: –

Detta är en ras där Svenska Kulturhönsföreningen för närvarande inte säljer några avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen är för tillfället under utvärdering, återskapande eller skapande när avelsprojektet är klart kommer kontaktuppgifter till uppfödare att publiceras på denna sida. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn för rasen, detta för att kunna ta del av avelsmaterial och själv bidra i avelsarbetet tills dess att rasen betraktas som klar och dess uppfödare publiceras här.


Mer information om rasen publiceras inom kort.


Uppfödare Chocolin

Koordinator Chocolin

Koordinator Chocolin

Andreas Marmolin
Tel: 0729-74 43 11


För närvarande sker ingen försäljning av avelsägg eller levande djur. Inte heller sker det någon förmedling av kontakter till uppfödare.
Rasen skapas i projekt hos kulturhönsföreningen. Du som vill delta i avelsprojektet behöver bli medlem i Svenska Kulturhönsföreningen och därefter kontakta Koordinatorn.