Nya uppfödare under perioden 15 januari till 18 januari

Under perioden har nedan nya uppfödare publicerats:

Pekinganka:
Martina Björklund.
Simåne Sverin.


Plymouth Rock:
Ann Thorvaldsson.


Det sker fortlöpande borttag av uppfödare som av någon anledning tyvärr inte har sina avelsgrupper kvar, eller inte längre säljer avelsmaterial, men det är inget som presenteras som en nyhet.