Kulturhönsbladet heter vår medlemstidning. Den har utkommit digitalt sedan 2013, men från 2016 utkommer den med fyra nummer årligen som en tryckt 20-sidig färgsatt tidning i A5-format utan annonser. Kulturhönsbladet har som ambition att belysa olika sidor av hönshållningen, dyka i historiska skrifter och arkiv, beskriva olika sidor av avelsarbetet med Kulturhönsen och en hel del annat. Innehållet är av väldigt olika karaktär och tillgodoser många olika smaker.

Innehåller tex

 • artiklar ur arkiven kring äldre raser.
 • fjäderfäskötsel och avel.
 • artiklar kring avelsarbetet i föreningen
 • recept på sådant man kan laga till av produkter från sin besättning
 • artiklar för att inspirera mindre eller medelstora verksamheter för
  egen kött- eller äggproduktion, gårdsbutiker med egen uppfödning, mm.
 • Mycket färgbilder.
 • Skisser och tips för inredning som reden mm
 • Foderfrågor
 • och mycket annat.