Welsumer

Emelia Dernsjö

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Norsk Jaerhöna

Ingemar Dreborg

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Rebecca Marmolin

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Therese Dahlgren
070-4554750
therese@kullamysinge.se

Anita Persson
Botolfsbo 200
79195 Falun

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Lina Walden
Tel: 070-4323218

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Catarina Matsols

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med någon av Koordinatorerna.