Pekinganka
För att finna ansvarig för rasen se: Koordinator/Kontaktpersoner

Peking268_oPekingankan är den i särklass mest använda ankan i köttproduktion i världen. Den har snabb tillväxt och är en god fodersökare. Pekingankan värper ca 80-120 ägg. Pekingankan är helt vit med gul näbb och gula fötter. Det finns Tysk och Amerikansk Pekinganka. Den amerikanska är den större och för sin köttproduktion spridda rasen. Vi jobbar med ett par fina linjer Pekinganka.

Peking440039_o