För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer

För allmän information om föreningen kontakta Lisa:
info@kulturhons.se
Vi har även telefontider tisdagar och söndagar kl. 17 – 19
073-096 66 90

Styrelsen 2021
Ordförande/Redaktör
Ingemar Dreborg
Mail
Sekreterare
Emelia Dernsjö
0766-16 97 70
Mail
Kassör
Stefan Krassman
070-515 59 77
Mail
 
Ledamot/IT-ansvarig
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail

Ledamot/Informationsansvarig
Lisa Lidbäck
070-370 71 34
Mail
Ledamot/Lokala aktiviteter
Mathilda Enell
Ledamot/Facebookansvarig
Sofia Johansson
Ledamot/Hemsidesansvarig
Jennifer Andersson
Mail
Ledamot/Lokala aktiviteter
Jill Lövström
Suppleant
Anna Carlsson
070-395 11 12
Mail