För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer

För allmän information om föreningen kontakta Lisa:
info@kulturhons.se
Vi har även telefontider tisdagar och söndagar kl. 17 – 19
073-096 66 90

Styrelsen 2020
Ordförande
Ingemar DreborgMail
Vice Ordförande
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail
Sekreterare
Emelia Dernsjö
0766-16 97 70
Mail
Kassör
Stefan Krassman
070-515 59 77
Mail
Ledamot
Sara Hägerås
070-304 90 20
Mail
Ledamot
Lisa Lidbäck
070-370 71 34
Mail
Suppleant
Anna Carlsson
070-395 11 12
Mail