För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer
D
u som vill ha kontakt med någon som bor nära dig, gå in på Lokala kontaktpersoner.

Styrelsen 2020
Ordförande
Ingemar Dreborg
076-016 01 11
Mail
Vice Ordförande
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail
Sekreterare
Emelia Dernsjö
0766-16 97 70
Mail
Kassör
Stefan Krassman
070-515 59 77
Mail
Ledamot
Sara Hägerås
070-304 90 20
Mail
Ledamot
Lisa Lidbäck
070-370 71 34
Mail
Suppleant
Anna Carlsson
070-395 11 12
Mail