För kontaktperson/koordinator för resp ras gå in på Koordinatorer
D
u som vill ha kontakt med någon som bor nära dig, gå in på Lokala kontaktpersoner.

Styrelsen 2019
Ordförande
Ingemar Dreborg
076-0160111
Mail
Vice Ordförande
Andreas Marmolin
0729-74 43 11
Mail
Sekreterare
Sofia Johansson
076-3381832
Mail
Kassör
Daniel Sternfeldt
0739-132831
Mail
Ledamot
Sara Hägerås
070-304 90 20
Mail
Ledamot
Anna Carlsson
070-3951112
Mail
Ledamot
Vakant
Mail
Ledamot
Ida Kralsson
0722-101410
Mail