Welsumer

Emelia Dernsjö

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Norsk Jaerhöna

Anders Svensk

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Sofia Johansson

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Pia Nyman
070-553 85 87>br>

Anita Persson
Botolfsbo 200
79195 Falun

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Lina Walden
Tel: 070-4323218

Emil Segerkvist
Tel: 072-224 71 66

Catarina Matsols

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med någon av Koordinatorerna.