Koordinator Smålandshöna

Ny kooordinator kommer tillträda under 2023, under tiden hanteras rasen av styrelsen.