Rasen utvärderas av kulturhönsföreningen.
Kontakta koordinatorn för mer information.