Rasen skapas i projekt hos kulturhönsföreningen.
Kontakta koordinatorn för mer information.