Ras

  Antal handjur

  Antal hondjur

  Kännetecken

  Övriga upplysningar

  Bilder
  Godkända filtyper är .jpg och .png, max bildstorlek 3MB per bild.

  Om du ej fått med alla djur i besättningen på det antal bilder du kan bifoga, kryssa i rutan nedan och komplettera vid förfrågan från koordinator

  Jag kompletterar med fler bilder vid förfrågan


  Härstamning (avelsmaterialet kommer ifrån):
  Uppfödares namn och adress:

  Komplettera gärna här med information om varifrån den uppfödare du köpt av i sin tur köpt avelsmaterial och vilket/vilka årtal detta gjorts


  Mitt namn och medlemsnummer:

  Min epostadress:


  Jag godkänner publicering av mitt namn och kontaktuppgifter på Svenska Kulturhönsföreningens webbplats och i medlemstidningen i uppfödarlistan för denna ras (det är frivilligt att stå med på hemsidan).

  JaNej

  Jag godkänner att Kulturhönsföreningen lagrar mitt namn och kontaktuppgifter för att kunna registrera besättningen, samt för medlemsutskick och annan marknadsföring med föreningen som avsändare (obligatoriskt).

  Ja