Gamla inlägg t o m 12 april 2018

Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen!
Stambokför Martin Silverudds raser och andra kulturraser av fjäderfä.
Bli medlem! Stöd bevarandet av våra Kulturhöns!

12/4

Genomgång av felaktigheter på diverse sidor, samt uppdatering med en bild på den första Silverhampstuppen som nu ger avkomma i vårt återskapandeprojekt.
Läs mer om Silverhamps.

4/4

Lite nya Kulturhönsbevarande besättningar inlagda, samt den nya styrelsen för Svenska Kulturhönsföreningen uppdaterad.
Läs mer:
https://kulturhons.se/wps/besattningar/
https://kulturhons.se/wps/kontakta-oss/

18/3

Vid årsmöte i Uppsala den gångna helgen, antogs en delvis ny policy för vilka fjäderfän, som Svenska Kulturhönsföreningen skall stambokföra. Sidan kommer dessutom att uppdateras med information kring nyvalda styrelsen, mm.

Läs Verksamhetsplanen.

11/3

Vi har gått igenom och uppdaterat uppfödarlistan under fliken Besättningar. Det har tillkommit några nya Koordinatorer och deras kontaktuppgifter på samma sida och under fliken Kontakta oss, är uppdaterade.
Stamboken växer. Det blir allt lättare att hitta rasrena fjäderfän av Kulturras.
https://kulturhons.se/wps/besattningar/

1/3

Rödlista.
Svenska Kulturhönsföreningens Stambok 2017 är nu slutgiltigt sammanställd.
Denna Rödlista är upprättad utifrån antalet Stambokförda djur med säker härkomst.
De närmaste åren kommer att vara avgörande för om en del av Kulturhönsen skall klara av att överleva. En snabb förökning gynnar rasernas genetiska mångfald.

Läs mer!

26/2

Queen Silvia – ras under återskapande.

Queen Silvia är under återskapande, eftersom de inte ser ut som de en gång gjorde. En gammal inkorsning har gjort att rasens genetiska kod inte stämmer. Detta gäller de flesta besättningar utanför och inom Stambok idag. De flesta Queen Silvia du kan se idag saknar någon eller några rasspecifika gener och har därför ett utseende som avviker ifrån det rasen skall uppvisa.
Detta innebär att alla som just nu har stambokförda höns kommer att vara delaktiga i ett avelsprojekt för att återskapa rasen i dess ursprungliga form. Närmare information om projektet kommer i kulturhönsbladet nr 1 2018. Information om bakgrunden till detta i Kulturhönsbladet nr 4 2017.
Är du intresserad av att delta i projektet för återskapande av Queen Silvia, kontakta Sara hägerås, koordinator.
Ingen stambokförd besättning säljer avelsägg eller djur som rasrena under projektets gång. Avelsmaterial förmedlas endast genom koordinator till den som är intresserad av att delta i projektet.

17/2

Rasbeskrivningarna för Fiftyfive Flowery Guld och Silver uppdaterade. Vi försöker att upprätthålla Rasbeskrivningar som motsvarar respektive ras faktiska förhållanden. Det förekommer en hel del sidor på Internet med uppgifter om olika raser, där ”fakta” hämtas från hörsägen, eller är baserat på gamla uppgifter om värpning mm som pga bristande avel inte stämmer längre. Våra uppgifter kommer från dagens uppfödare och kan ibland komma att förändras under de kommande åren. Detta i takt med att uppfödare rapporterar in aktuell statistik. Det förekommer även sidor på nätet som publicerar direkta citat av Martin Silverudd som om vore det eget författat material.

Rasbeskrivning Fiftyfive Flowery Guld (FFG)

Rasbeskrivning Fiftyfive Flowery Silver (FFS)

6/12
Vi har haft god tillströmning av medlemmar i år. Därför finns det nummer av årets tidning som börjar ta slut. När det numret är helt slut kommer nya medlemmar få årets tidningar som finns kvar, plus två nummer från föregående år. Detta för att vi inte vill belasta föreningens ekonomi genom att beställa nya nummer. För även om vi önskade att medlemsantalet ökade stort är det inte så troligt att vi får så många nya medlemmar innan årsskiftet att det är lönsamt att beställa nya nummer. Medlemskap gäller för kalenderår och att det är därför det blir klurigt med tidningarna sent på året? Vi hoppas och tror att det finns förståelse för detta och att nya medlemmar blir nöjda ändå.

På årsmötet i mars 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall höjas till 250 kronor. Så var noga med att ni inte missar detta när ni betalar er medlemsavgift för 2018.

27/6
Uppdaterat Besättningssidan med 4 nya besättningar!
2 stycken nya besättningar av Silverudds Blå, 1 ny besättning av GS Vit Leghorn och 1 ny besättning av Brun Leghorn.

22/5
I veckan som har gått har vi godkänt Brun Leghorn som ras i Stamboken! Sida för rasen kommer. Därmed har vi också registrerat den första besättningen för rasen. 2 andra besättningar har också godkänts – 1 Australorps och 1 Fiftyfive Flowery Silver.

5/5
En viktig del i bevarandet av Fiftyfive Flowery Guld, en ny besättning har godkänts i veckan!
Du hittar mer info om Fiftyfive Flowery här.
Du hittar alla stamboksanslutna besättningar av FFG här.

25/4
Vi välkomnar ytterligare en ny besättning av Silverudds Blå.
Du hittar mer info om Silverudds blå här.
Du hittar alla stamboksanslutna besättningar av Silverudds blå här.

22/4

Många nya medlemmar strömmar nu till Svenska Kulturhönsföreningen. Vi kan idag också välkomna en ny besättning Eksjöhöns i Stambok. En svensk brunäggsvärpare med rötterna i en produktiv äldre RIR-linje från Eksjö.
Du kan läsa mer om Eksjöhönan här.
Du hittar uppfödare av Eksjöhöns här.

4/4

Vi välkomnar ytterligare en besättning renrasig Smålandshöna i Stambok.
Här kan du läsa mer om Smålandshönan.
Här hittar du kontaktuppgifter till stambokförda besättningar med renrasiga Smålanshöns.

27/3

Vid Svenska Kulturhönsföreningens årsmöte i helgen valdes en ny styrelse.
– Vi vill tacka Bo Karlsson och Bill Karlsson, två av grundarna av föreningen som i helgen ersattes efter nästan fem år i vår styrelse, säger Andreas Harrysson omvald Ordförande. Han fortsätter:
– Vi hoppas att på annat sätt kunna ta del av deras stora kunskaper även i fortsättningen.
Även Helen Henriksson som medverkade till föreningens nya hemsida www.kulturhons.se och Åsa Emanuelsson avgick och vi tackar även dem för den tid som varit.

En ny styrelse valdes. Du hittar dem här.

27/3

På Svenska Kulturhönsföreningens femte årsmöte den gångna helgen, föreslog en medlem efter att ha sett vad vår tidning Kulturhönsbladet kostar, att vi skulle dra igång en stödkampanj för Kulturhönsbladet. Omgående strömmade flera hundra in på föreningens konto från årsmötesdeltagare.
Bakgrunden är att tidningen Kulturhönsbladet delvis fick bekostas av föreningens ekonomiska buffert. Nya medlemmar strömmar nu in i föreningen, vilket kommer att hjälpa oss.
Nästkommande år kommer vi att skaffa en större buffert genom den höjda medlemsavgiften från 2018, men två saker kan se till att vi får ett överskott även 2017.
Den ena saken som kan hjälpa är att vi ökar antalet betalande medlemmar än mer än nu sker.
Det andra sättet är att vi blir många som swishar in ett valfritt stödbelopp till
1236641351
Eller sätter in det valfria beloppet på
bg 191-7756
Vi tackar på förhand för de eventuella bidragen.

23/3

Ytterligare en besättning renrasig Silverudds blå ansluten till Stambok.
Du hittar mer info om Silverudds blå här.
Du hittar alla stamboksanslutna besättningar av Silverudds blå här.

23/3
Uppdaterat med ytterligare Kontaktperson i Östergötland.
Du hittar Kontaktpersoner från stora delar av landet här.

21/3

Uppdaterat med ny Kontaktperson i Östergötland.

Du hittar Kontaktpersoner från stora delar av landet här.

19/3

(arkivbild Bengt Mattsson

Vi välkomnar ett flertal nya stambokförda besättningar av raserna Silverudds blå, Smålandshöna, Gammelsvensk Vit Leghorn och Eksjöhöna.
Du hittar information om raserna här.
Du hittar uppfödare här.

8/3

Ett par nya besättningar produktiv Welsumer upptagna i Stambok.
Här hittar du stamboksanslutna Welsumeruppfödare.
Här hittar du mer information om Welsumer.

5/3

Uppfödare i Stambok uppdaterad med ny Eksjöhönsbesättning i Norrbotten.
Du hittar information om Eksjöhönan här.
Du hittar uppfödare här.

2/3

En ny stambokförd besättning Australorp och lite nya bilder på rasen med.

Här hittar du uppfödare i Stambok.
Här hittar du mer om rasen Australorp.

10/2

Uppdatering av kontaktuppgifter till uppfödare av rasrena Kulturhöns. Kom ihåg att köpa av registrerade uppfödare om du vill ha större chans till att få bra avelsdjur!

Du hittar uppfödare av Kulturhöns i stambok här.

6/2
Ytterligare en besättning Eksjöhöns godkänd i Stambok. Intresset för att delta i bevarandet och aveln med våra utrotningshotade Kulturhöns är idag stort.
Du hittar stambokförda besättningar av Eksjöhönan här.

1/2

Februari månad och många samlar ägg för kläckning.
Vill du delta i bevarandet av vackra Kulturhöns som värper i många olika kulörter, så försäkra dig om att de kommer ifrån renrasiga besättningar med seriösa uppfödare.
https://kulturhons.se/wps/besattningar/

27/1
Ny besättning i Stambok införd. Gammelsvensk Vit Leghorn. I samband med detta noterar vi att trycket på renrasiga Kulturhöns i år är rekordstort och att många vill skaffa djur för att stambokföra dem. En uppmaning som kan behövas i dessa tider är alltså att vara tålmodig i letandet efter dessa rariteter. Ring eller mejla uppfödare eller koordinator för att få besked. Allmänna frågor i tex Facebookgrupper leder tyvärr sällan till resultat.
Här hittar du Stambok för Gammelsvensk Vit Leghorn.

21/1
Avelssäsongen 2017 är igång på sina håll. Bästa sättet att försäkra dig om att få rasrena Kulturhöns utan färgfel? Kontakta uppfödare i Stambok. Vill du samtidigt ge ett bidrag för framtiden? Stambokför dina nya djur!
På bilden ser du ett par Fiftyfive Flowery Guld. En akut utrotningshotad, högvärpande, tydligt känsvisande svensk ras framtagen av Martin Silverudd för drygt 60 år sedan.
Här hittar du uppfödare.
Här hittar du mer info om Fiftyfive Flowery.

18/1
Nytt Swishnummer att betala medlemsavgiften på.
Betala 150 kr till
1236641351
Och meddela samtidigt adress, tel och mejl (kan mejlas till kassor@kulturhons.se)
Detta gör dig till medlem i Svenska Kulturhönsföreningen.
Läs er om vad detta ger här.

12/1

Ny stamboksbesättning av Queen Silvia Silver är registrerad.
Du hittar den offentliga delen av Stambok för Queen Silvia Silver här.

10/1

Ny stambokförs besättning Silverudds Blå och uppdaterade adressuppgifter.
Här hittar du stambokförda uppfödare av Silverudds Blå.

7/1

Kontaktuppgifter till Lokala kontaktpersoner uppdaterade.
Du hittar dem här.

6/1

Kontaktuppgifter till ansvarige för Cream Legbar införda. CL är en ras vi sedan en tid utreder för att se om den uppfyller kriterierna för stambokföring. Mer info om CL kommer senare.
Här hittar du våra koordinatorer och de som ansvarar för utvärdering av raser som eventuellt blir aktuella för stambokföring framöver.

5/1

Ytterligare nya seriösa bevarare upptagna i Stambok.
Du hittar alla stambokförda besättningar här.

4/1

Nya uppfödare i Stambok införda. Nya Lokala kontaktpersoner.
Viss översyn för mobilanpassning.
Vi noterar ett stort intresse för Stamboken och många nya medlemmar.
God fortsättning hönsvänner!

3/1

Nya Lokala kontaktpersoner tillagda.
Du hittar listan på Lokala kontakter här.

3/1

Rödlistan för 2016 är nu sammanställd och våra medlemmar meddelade i Kulturhönsbladet.
Du hittar Rödlista 2016 här.
Av raserna på denna lista är det Fiftyfive Flowery som är uppsatt på den officiella Svenska Rödlistan.
Denna lista är en sammanställning över renrasiga Kulturhöns i Stambok.

En ny besättning på listan över renrasiga besättningar i Stambok publicerad.
Förteckningen över stambokförda besättningar hittar du här.

1/1 2017

Uppdaterat med nya besättningar av renrasiga stamboksbesättningar av bl.a. Silverudds Blå samt Lokala kontaktpersoner.

28/12

Det har funnits önskemål om att finna förklarande text till namnet Silverudds blå (som felaktigt kallats för Isbar – en helt annan ras), samt till vad bakgrunden är till att vi avlar för en renrasig Eksjöhöna ur en korsning kallad ”GSRIR”. Nu kan du hitta länkar till detta efter den vanliga texten i respektive rasbeskrivning.

Silverudds blå

Eksjöhöna

21/12

Vi uppmärksammar Er på att Svenska Kulturhönsföreningen på sitt senaste styrelsemöte, beslutade att starta Stambok för Australorps. du som har produktiva Australorps uppmanas på detta ätt att ta kontakt med vår nyutnämnda Koordinator Agneta Magnusson Dozzi.
Läs mer om Australorps.
Ta kontakt med Agneta

20/12

Kulturhönsbladet nr 4/2016 kommer i dagarna i brevlådan till våra medlemmar. Kom med du med! Här en skärmavbild av en originalhandling från Martin Silverudd vi skriver om. Klicka för större bild.

19/12

Nya kontaktpersoner tillagda. Förenklad beskrivning av Stambok. Rasbeskrivning för Delaware och en del annat.

19/12Silverhampstupp_n

Ny rasbeskrivning för Silverhamps – En liten New
Hampshire i silver, ligger nu ute på
https://kulturhons.se/wps/silverhamps/

19/1211863281_10153553276581112_875615291845686502_n

Ny rasbeskrivning för Eksjöhönan ligger nu ute på


https://kulturhons.se/wps/eksjohonan/

19/12SGROIsbar_bla_tTupp_n

Ny rasbeskrivning för Silverudds blå ligger nu ute

https://kulturhons.se/wps/silveruddsbla/

18/12 2016 Vi genomför för tillfället en del uppdateringar på sidan. nya rasbeskrivningar kommer att publiceras 19/12 och en del av strukturen förändras.
Välkommen till den förening som tar ansvar för att bevara Martin Silverudds gärning.