Ulva 421
821 98 Rengsjö
070-573 20 80

buztifa@hotmail.com

Boge Klinte 176
62436 Slite

070-768 81 80
anna@menhir.se

Skickar inte avelsägg

Skår 345
442 92 Romelanda

073-433 15 47
amanda@amalores.se

Bukärr 124
44492 Jörlanda

tomas.b.palm@gmail.com

Dorfstrasse 23
18469 Karnin
GERMANY

reginamasuch@t-online.de

Brumstorp Karlsro
54198 Värsås
070-445 80 47
egertz76@hotmail.com

Gräsrydsvägen 59
26941 Östra Karup

grasrydsagg@gmail.com

Kullvägen 1
823 93 Segersta

072-2247166
segerkvist@hotmail.se

Havsgården Alsen 145
835 93 Alsen

070-2596328
mariaericson@bredband2.com