Welsumer

Emelia Dernsjö

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Norsk Jaerhöna

Ingemar Dreborg

Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Kulla Rävsta 6
74962 Örsundsbro
070-818 30 80

krygegardshonshus@gmail.com

Ulva 421
821 98 Rengsjö
070-573 20 80

buztifa@hotmail.com

Allmänningsbo 103
73091 Riddarhyttan<

stenursula@gmail.com

Boge Klinte 176
62436 Slite

070-768 81 80
anna@menhir.se

Skickar inte avelsägg

072-209 86 63

Rinkesta Mölntorp
635 37 Ärla

linda@swedala.nu