Kulla Rävsta 6
74962 Örsundsbro
070-818 30 80

krygegardshonshus@gmail.com

Ulva 421
821 98 Rengsjö
070-573 20 80

buztifa@hotmail.com

Allmänningsbo 103
73091 Riddarhyttan<

stenursula@gmail.com

Boge Klinte 176
62436 Slite

070-768 81 80
anna@menhir.se

Skickar inte avelsägg

072-209 86 63

Rinkesta Mölntorp
635 37 Ärla

linda@swedala.nu

Sursta Gård 535
195 93 Märsta
0761-39 51 17

jegra@live.com

GSVL - avelsägg finns tidigast i höst.
SB - avelsägg finns ev. i juni.

Värred 172
43897 Rävlanda
0707-721284

pia.clifford@gmail.com