Raser

Rasbeskrivningar av stambokförda kulturraser av fjäderfä.

 
Fiftyfive Flowery
FF Guld               FF Silver
11935630_10153243101783541_387434828_o   
Queen Silvia
(Guld ,Guldblå, Silver, Silverblå)

11922992_10153243111433541_194133515_n
Silverudds Blå
image002
Smålandshönan

Isbar 

isbar5844_n

Gammelsvensk Vit Leghorn

image002

New Hampshire

11897027_10153243128373541_443680496_n

Eksjöhönan

11863281_10153553276581112_875615291845686502_n

Australorp

Rhode Island Red

rir36_n

Plymouth Rock

Plymouth Rock90_n

Silverhamps

 Pekinganka

Peking268_o

För kontaktuppgifter för varje ras se: Koordinatorer

 

Om rasbeskrivningarna

Martin Silverudd utvecklade nya värp- och kombinationsraser. Dessa, liksom de andra bruksraserna vi jobbar med, värper bra eller mycket bra och kombinationsraserna har oftast god tillväxttakt. Genom avel verkar vi för att om möjligt höja produktionen, så som äggantal, skalkvalité, bra skalfärg, bra tillväxt och ett rastypiskt utseende. Vi har inte haft någon tillförlitlig statistik angående värpning och tillväxt så ett arbete pågår och siffror uppdateras i den takt vi får in uppgifter från våra uppfödare. Dessa kan ändras över tid och vår målsättning är att presentera uppgifter som ligger så nära verkligheten för rasen som möjligt. Martin Silverudd beskrev ibland fjäderdräkt, form, äggfärg, äggform och äggstorlek på sina raser. Däremot sällan benfärg, näbbfärg, kamform, mm. Därför pågår ett arbete tillsammans med erfarna uppfödare av dessa raser för att kunna presentera tydligare utseendemässiga beskrivningar.
Alla rasbeskrivningar kommer att få en översyn det närmaste året. detta för att tydliggöra avelsmål, utseendebeskrivning, mm.

Enkelkam och ben utan befjädring

När det gäller kamform vet vi att Martin Silverudd endast använde raser med enkelkam, varför något annat inte kan accepteras som rasrent. Detsamma gäller benbefjädring. Detta förekommer inte på någon av de raser som Silverudd använde eller på någon av våra stambokförda raser. Djur med dessa tydliga avvikelser och de som kan ha varit deras föräldrar tas ur avel.

Bilder

Angående färgerna i fjäderdräkten och i kycklingarnas dun, kan det finnas goda skäl att vi noga följer det Martin Silverudd själv angivit och som dokumenterats i bildform när det gäller hans raser. Dessutom att vi för kända raser som sedan länge dokumenterats, använder oss av den kunskap som finns. Därför skall vi till Rasbeskrivningarna lägga till ett antal bilder på rastypiska djur. Vuxna, ungdjur, kycklingar och dessutom bilder på rastypiska ägg. Detta för att du som uppfödare lättare skall veta vad du skall sträva efter. Det florerar idag en massa bilder på Internet men de vi väljer ut här, skall vi försöka vara extra noga med. Bildbanken kommer successivt att kompletteras, så att hela variationen i äggfärg över ett år (gäller brun- och grönvärpare) och fjäderdräkt och form utslaget på flera års tillväxt på tuppar, dokumenteras.

 

 

 

 

Comments are closed