Queen Silvia

Queen Silvia (arkivbild Bengt Mattsson

QS Silver. Arkivbild. Bengt Mattsson

Rasbeskrivning Queen Silvia


För att finna ansvarig för rasen se: Koordinator/Kontaktpersoner

Queen Silvia är en svensk ras som skapades av Martin Silverudd. Rasen har förekommit i många varianter; guld (QSG), silver (QSS) och silver respektive guld/barred (QSGB/QSSB). Dessutom finns fortfarande både QS Guld och

Silver med genen för blå reduktion av det svarta. Den är en mycket vacker höna som värper många och stora bruna ägg, och anses av många vara den vackraste av alla svenska hönsraser.

QS Guld. Sara Hägerås

De djur som är guldtecknade har en varmt guldbrun grundfärg med svart teckning. Halsen är i stort sett i guld. Den silverfärgade varianten är vit istället för guldbrun med samma karaktäristiska teckning på kroppen. Silverdjuren har en i stort sett vit hals. Hos de blå är grundfärgen vit med en ljusgrå tvärrandig teckning. Teckningen på en Queen Silvia skall vara så klar och kontrastrik som möjligt.

 

För att skapa Queen Silvia använde man 50% Rhode Island Red av en liten högproduktiv RIR-linje och 50% vit Leghorn. Denna korsning inavlade Martin Silverudd på mellan 1968 och 1976, då rasen var klar.

Den gen som ger rasen sitt säregna utseende kommer från Vit Leghorn. Martin Silveruddd kallade genen Eq och planerade vid sitt hastiga frånfälle en doktorsavhandling i ämnet. Genen har senare visat sig i avkomma från vit Bresse. I Vit Leghorns vita fjäderdräkt döljer sig många olika färger. Genom att korsa Rhode Island Red med vit Leghorn kunde man få fram genen Eq. Rena Queen Silviakycklingar har ett karaktäristiskt måsliknande utseende med ett oregelbundet

image003

QS Silver. Tydligt tecknade kycklingar.

mönster över hela kroppen. Martin Silverudd skapade Queen Silvia för att hjälpa små hönserier att överleva när värphybriderna gjorde sitt intåg i landet. Ett specifikt avelsmål för Queen Silvia är att genom riktad avel verka för mörkare bruna och fläckiga ägg.  Det finns idag färgrena QS Silver och QS Guld.

Föreningen arbetar för återskapande av både QSSB och QSGB. Vi förordar att de fyra färgerna efter återskapandet hålls i färgrena grupper och betraktas på samma sätt som FF Silver och FF Guld. Som olika raser, som dock kan användas i specifika situationer i avel. Register skall föras separat för varje färg/ras.

11912913_10153243111443541_1588034291_n

QS Silver. Arkivbild Bengt Mattsson. Notera den ljusa tuppen och hönornas ljusa kragar och fina kontrast.

11950764_10153243111438541_1387142811_n

QS Silver. Arkivbild Bengt Mattsson.

Unghöna Queen Silvia Silver med tydlig kontrast mellan svart/vitt och tydligt vit hals. Något Martin Silverudd eftersträvade i sin avel.

QSilverBla

QS Silverblå

Silver

QS Silver. Unghöna.

11960548_10153243110703541_1143565946_o

QS-ägg. Ibland fläckiga. Ibland mörkare.

 

 

 

 

Comments are closed