Fiftyfive Flowery Guld

Rasbeskrivning Fiftyfive Flowery Guld – FFG.
För att finna ansvarig för rasen se: Koordinator/Kontaktpersoner

Den småländske pastorn och hönsgenetikern Martin Silverudd skapade sin första ras
1955. Det är anledningen till den första delen i namnet Fiftyfive Flowery. Den andra
delen – Flowery – kommer ifrån att hönorna i både Fiftyfive Flowery Guld och Silver
(FFG respektive FFS) är ”blommiga”. De bär på genen för vitfläckig fjäderdräkt.
Martin Silverudd ville skapa en ras som på något sätt kunde konkurrera med de
värphybrider som de amerikanska monopolen saluförde och som mindre svenska
äggproducenter skulle kunna se som ett alternativ. Genom att enkelt kunna sortera
bort tuppar vid kläck, skulle kostnaderna för framtagande av värphönor bli mindre.
I aveln för att skapa FF använde han 70% Överlida och Hårsbäcks Vit Leghorn och
30% Brun Leghorn. Detta var linjer linjer som länge varit produktiva i svensk avel. I
den slumpvisa korsningen fick Martin S. fram de färger som ligger under dominant vitt
i Vit Leghorn. I tre år selekterade och inavlade han för att renodla den genuppsättning
som sedan dess kännetecknar FF.
Fiftyfive Flowery Guld är könsvisande som daggamla. De ger även tydligt könsvisande
daggamla kycklingar vid korsning med FFG-tupp mot silverfärgade hönor av annan
ras. Generna som gör FFG könsvisande är B (Barred – tvärrandigt), e+ (Viltteckning)
och mo (vitblommigt). Dessa gener i samspel ger en trefärgat vit/guld/svart-tecknad
höna och en nästa helt vit tupp.
FFG-tupparna får med tiden ofta en gul ton i det vita och har mer eller mindre
guldstänk i sadel och hals, bla.
Det finns idag FFG med två huvudsakliga ursprung. En som genomgående är ljusare
med ursprung i Uppland och en som genomgående är mörkare trefärgad med
ursprung i Bohuslän.
Genom tiderna har människan använt sig av korsning mellan produktiva raser för att
få avkommor som blir högproduktiva brukshöns. Effekten av sådana korsningar blir
ofta att korsningshönorna i första generation producerar mycket bättre än sina faderrespektive
moderraser. Korsar man FFG-tupp med hönor av silverras får man
genomgående ljusa tuppkycklingar och bruna/guld-färgade hönkycklingar. Ex på
korsningar som kan vara lämpliga: FFG-tupp och hönor av tex Silverhamps,
Smålandshöns, Delaware, Isbar och QS Silver av produktiva linjer. Det är också
möjligt att kläcka könsvisande korsningar där tuppen är av Eksjöhöna, mfl liknande
och hönsen av FFG.
FFG är en aktiv och livlig, produktiv värpras. Rasen är en Leghorn och en av de bättre
värpraserna vi har i landet idag.
FFG är en Leghorn som skall värpa vita ägg. Det finns tecken på att Martin Silverudd
själv har experimenterat med inkorsning av andra skalfärger men det kan även vara
något som tillkommit under flera årtionden utan organiserad avel. Därför
förekommer det förutom kritvita även ljust tonade till beige ägg idag. Vi verkar i aveln
för att FFG skall värpa så vita ägg som möjligt.
Fiftyfive Flowery Guld värper ca 250 ägg/år.
Äggfärg vit
Äggvikten varierar mellan 60-70 gram.
Vikt tupp ca 2 kg och höna ca 1,2 kg.

 

Fiftyfive Flowery Guld. Tupp och höna.

FF Guld. Höna.

FF Guld. Daggammal höna tv och daggammal tupp th.

FF Guld. Höna.

FF Guld. Hönkyckling.

FF Guld. Hönor.

Fiftyfive Flowery Guld. Hönor. Fint trefärgade ur ursprunglig besättning.

Comments are closed