Australorp

Australorp
För att finna ansvarig för rasen se: Koordinator/Kontaktpersoner
Australorps är en kombinationsras framavlad i Australien på 1920-talet, ur bla Croad Langshan och Orpington.. Rasen har använts en hel del förra århundradet. Omtalad som lämplig för småskalig äggproduktion, t.ex. av Fleming Schiötte i Hönsskötsel på rimligt vis som gavs ut på 80-talet. Linjer man idag stöter på har ett namn om sig att värpa bra och ha en god tillväxttakt. Lugna och förnöjsamma höns. Finns i svart men också med genen för blått som i enkel uppsättning reducerar svart till blått (grå) och i dubbel uppsättning ger spättade individer.

Vi arbetar på en utförligare och mer detaljerad rasbeskrivning.

Preliminära vikter
tupp 3-4 kg

höna 2,5-3,5 kg

ägg 55-65 g, beige/ljust bruna.

Värpning ca 220-250 ägg/år

Australorps9937_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed