Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen!

Svenska kulturhönsföreningen för arvet efter Martin Silverudd vidare genom att återskapa och bevara hans raser och andra produktiva raser av fjäderfän i stambok.

Nyheter

Flera nya uppfödare!

Hösten har kommit och många har under slutet av sommaren kunnat bli listade som innehavare av höns i våra stamböcker, vilket vi tycker är oerhört roligt och lovar gott inför kommande avelssäsong.

Australorp:
Helen Helghe

Barnevelder:

Eksjöhöns:
Emelie Holmblad

Fifty five flowery silver:
Örjan Bergsten

Gammelsvensk vit leghorn:
Andreas Marmolin

Pekinganka:
Cecilie Jansson

Silverudds blå:
Kerstin Lif
Therese Samuelsson
Anne Johansson
Fredrika Jäspäri

Extra årsmöte/ Stambokskonferens

Som medlem i kulturhönsföreningen är du välkommen att delta i vid vårt extra årsmöte/ stambokskonferens,  lördagen den 14:e september i Åtorp.

Vi kommer bl a ta beslut om nya stadgar, höra på föredrag om produktiva korsningar, hur föreningen går vidare för att stötta små ägg- och köttproducenter, kontakten med Exceptionell råvara, mm.

Senaste numret av Kulturhönsbladet

Nr 1 2019 innehåller bl.a följande:

 

Förslag till nya stadgar

Plymonth Rock

Ny linje Fiftyfive Flowery Guld

Medlem

Stöd vår arbete med att bevara kulturhönsen genom att bli medlem. Du kan bli medlem oavsett om du har kulturhöns eller ej. Ditt bidrag gör skillnad för kulturhönsens framtid.

Kan du dessutom tänka dig att själv hålla någon av våra raser och stambokföra dem, är du en av dem som kommer hjälpa kulturhönsen överleva och se till att de även finns för kommande generationer.

Vad är kulturhöns

Det är de raser som avlades fram i slutet av 1800-talet, för kunna producera ägg och/eller kött när fler och fler människor flyttade till städerna och färre gårdar behövdes för kunna försörja fler människor. Kulturhönsen dominerade hönshållning inom jordbruket fram till början av 1970-talet, då de konkurrerades ut av nutida värphybrider och broilers. Idag är kulturhönsen starkt utrotningshotade.

 

 

 

 

 

Martin Silverudd och Silveruddsraserna

 

Martin Silverudd var en pastor med stort hönsintresse som själv skapade ett antal hönsraser som ett alternativ till hybriderna för mindre äggproducenter. I sin avel för att ta fram dessa raser använde sig Martin av gamla linjer av Vit leghorn och Rhode Island red bl a. Han ville skapa produktiva raser med t ex könsvisande kycklingar, de som värper gröna ägg m m.

Även Martin trodde på sin tid att det är viktigt att bevara våra hönsraser, att de är en garanti för framtiden med sin rikedom och att de kan komma att bli viktiga i framtiden för oss.

 

 

 

 

 

 

Varför skaffa kulturhöns

Om du vill ha höns som ger bra med ägg och kött för självhushållning eller för småskalig ägg- och köttproduktion är kulturhönsen ett alternativ du bör titta närmare på. Likaså om du är intresserad av att delta i vårt långsiktiga avels- och bevarande arbete. Dessutom är de väldigt vackra.