Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen!

Svenska kulturhönsföreningen stambokför Martin Silverudds raser och andra kulturraser av fjäderfä som varit av betydelse i Sverige under tiden för vårt jordbrukssamhälle.

Nyheter

Ny besättning Eksjöhöns & Silverudds Blå i stambok

 

Anna-Karin i burkträsk har anslutit sina Eksjöhöns till stambok och Camilla i Tranås har anslutit sina Silverudds Blå. Kul och varmt välkomna i gemenskapen.

Eksjöhönan kan du läsa mer om här>> . Silverudds Blå kan du läsa mer om här>>

I föreningens rödlista kan du se antalet stambokförda djur av respektive ras. Många är akut hotade. Hjälp till att bevara en renrasig kulturhönslinje!

Stöd arbetet med att bevara våra kulturhönsraser.

Vad är en kulturhönsras?

En kulturhönsras kan man kort sammanfatta som en ras avlad för att producera ägg och/eller kött, importerad eller framtagen med start från slutet av 1800-talet fram till ca 1970-talet, med syfte att tillgodose behovet av ägg och fågelkött hos den svenska befolkningen när fler och fler flyttade in till städerna. Då räckte produktionen från de mer ruvvilliga och mindre produktiva lantraserna man hållit ute på gårdarna inte längre räckte till. Innan värphybriderna och broilerkycklingar gjorde sitt stora intåg runt 70-talet var det kulturhönsraserna som försåg Sverige med ägg och kyckling!

Flertalet raser är ursprungligen importerade från utlandet, men har under årtiondena avlats för att vara anpassade efter svenskt klimat och behov. Martin Silverudd tog med hjälp av dessa fram ett antal produktiva raser fram till sin död, vilka föreningen nu bevarar och stambokför. Några raser har under årens lopp dött ut eller tappat så många ursprungliga egenskaper att de inte riktigt kan betraktas som samma ras som han tog fram, men flera av dessa är nu under återskapande enligt hans ”recept”. Du kan läsa mer om varje ras under deras respektive sidor här ovan.

Både Silverudds raser och ett flertal av de raser som importerades runt det förra sekelskiftet och fram till mitten av 1900-talet är idag starkt utrotningshotade. En del finns knappt kvar alls medan andra är relativt vanliga men har blivit mer av sällskaps- och utställningshöns och där man inte utvärderat avelsdjuren efter produktivitet, och därför inte i sin helhet kan betraktas som kulturhöns längre.

Vi ser det som vår uppgift att bevara och förvalta de produktiva linjerna i de äldre kulturhönsraserna vi har i Sverige för framtiden, för att fler hobbyhönsägare och småskaliga producenter med intresse för produktiva höns ska ha bra raser att tillgå, anpassade för svenska förhållanden.

Silveruddsraserna

Detta är de raser som hönsgenetikern och pastorn Martin Silverudd tog fram, och som fortfarande finns kvar eller återskapas enligt hans dokumentation. Dessa raser ligger föreningen lite extra varmt om hjärtat och var den största anledningen till att föreningen skapades. Om du vill bidra till att bevara kvarstoden av unik, svensk lantbrukshistoria och samtidigt ha en produktiv kulturhöna är Silverudds raser något du ska kika närmare på!

Alla raser

Här ser du alla raser vi stambokför och deras koordinatorer. Klicka på bilden för att komma till rasbeskrivningen, eller den runda knappen för att skicka mail till någon av koordinatorerna.

Therese Hansson
Stjärnevik
590 46 RIMFORSA
Tel: 070- 2706452

Sofia Johansson
Tel: 076-3381832

Martin Friberg
Tel: 070-7555634

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Andreas Marmolin
Halasjövägen 1144
37495 Trensum
Tel: 0729-74 43 11

Johan Gustavsson
Ryda Godegården 1
53496 Vara
Tel: 076-269 03 37

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Har ej egna djur av rasen

Sofia Johansson
Kärrsmossen Solhälla
67160 Arvika
Tel: 076-3381832

Bengt Mattsson
Andreas Marmolin

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt med någon av Koordinatorerna.

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
42369 Karl Gustav
Tel: 070-3951112

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Har ej egna djur av rasen

Sara Hägerås
Gålsjö 409
69497 Rönneshytta

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Sara Hägerås
Gålsjö 409
69497 Rönneshytta

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Anita Persson
Botolfsbo 200
79195 Falun

Ingemar Dreborg
Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn
Tel: 076-0160111

Rasen är under återskapande. Är du intresserad av att vara med i projektet ta kontakt koordinatorn.

Andreas Marmolin
Halasjövägen 1144
37495 Trensum
Tel: 0729-74 43 11

Anna Carlsson
Lönnhult Karl Gustav 37
423 69 Karl Gustav
Tel: 070-3951112