Typ

Kombinationsras

Könsvisande

Nej

Vuxenvikt

Höna 2,5-3 kg / tupp 3-4 kg

Äggfärg

Ljusbruna

Antal ägg

220-250 / år

Äggvikt

55-65 g

Då många av kulturraserna under en längre tid avlats utan några uttalade avelsmål från någon kontrollerande instans har flera av de ursprungliga egenskaperna, till exempel äggvikt eller tillväxttakt, blivit sämre.

Föreningen har sedan starten 2012 utvärderat olika linjer och i stambok tagit upp de som betraktas som tillräckligt produktiva, men i många fall behöver man vara noga med selekteringen bland avelsdjuren för att de ska komma tillbaka dit de var en gång i tiden.

Siffrorna ovan stämmer därför inte helt för alla linjer inom varje ras, utan kan betraktas som avelsmål att sträva emot i förekommande fall. Kontakta koordinatorn om du har frågor kring specifika avelsmål inom den ras du intresserar dig för.

Australorps är en kombinationsras framavlad i Australien på 1920-talet, ur bla Croad Langshan och Orpington. Rasen har använts en hel del förra århundradet, och var omtalad som lämplig för småskalig äggproduktion, t.ex. av Fleming Schiötte i ”Hönsskötsel på rimligt vis” som gavs ut på 80-talet.

Linjer man idag stöter på har ett namn om sig att värpa bra och ha en god tillväxttakt. Lugna och förnöjsamma höns. Finns i svart men också med genen för blått som i enkel uppsättning reducerar svart till blått (grå) och i dubbel uppsättning ger spättade individer.

Australorps9937_n

Daggamla kycklingar


Höna


Tupp


Tupp