Här hittar du några av våra grupper på Fb:

Vi har även lokala grupper i flera delar av landet, samt grupper för de som har stambokförda besättningar av våra raser.