Gamla Liatorpsvägen 16
372 95 Johannishus
johannabjorngreen@gmail.com

Julia Wikström

Äsperöd 105
46392 Lilla Edet

070-4036966
julia0604@live.se

Ingemar Dreborg

Gjordsbol 2199
68196 Kristinehamn

076-016 01 11
ingemar01@hotmail.com

Bo Karlsson

Högryd 16
430 10 Tvååker

0346-913 01
070 9255904